Akční plán BusinessEurope pro větší konkurenceschopnost

BusinessEurope vyzývá EU, aby bezodkladně upravila své směřování. Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer uvedl: „Potřebujeme svižné kroky, které z Evropy opět učiní ideální místo na investice a podnikání.“

  • „Evropské podnikatelské společenství vyzývá EU, aby bezodkladně upravila své směřování. Evropská unie se musí v současnosti zaměřit na rychlé kroky, které zlepší podnikatelské prostředí pro evropské firmy. Globální konkurenci v oblasti investic, zaměstnanosti, růstu a technologických inovací určují nejen dotace, ale i rámcové podmínky.
  • Političtí činitelé by se neměli nechat zmást tím, že se hospodářské vyhlídky mírně zlepšují a ceny energie poněkud klesají. Ceny energie v Evropě zůstanou i nadále vyšší oproti našim hlavním konkurentům a v celosvětovém měřítku jsou vysoké i korporátní daně. Aktuální statistiky týkající se bankrotů a rozhodnutí o stažení investic po celé Evropě naznačují, že hrozí reálné riziko deindustrializace.
  • Přibývající nařízení představují pro firmy hlavní problém hned po cenách energie, jak ukazuje nedávný bleskový výzkum BusinessEurope. Jen v roce 2023 plánuje Evropská komise předložit 43 nových návrhů, které se připojí ke 116 návrhům, jež na projednání čekají – mnoho z nich bude mít na firmy značný dopad a v čím dál více případech se nedostává patřičného zhodnocení dopadu. Ignorování regulační zátěže z našeho regionu dále vytlačuje podniky i investice a poškozuje pozici Evropy jakožto podnikatelské lokality.
  • Místo mikromanagementu, který firmy zavaluje čím dál větším počtem drobných regulací, musí političtí představitelé EU vytvořit přívětivější regulační prostředí. Konkrétně je třeba omezit překryvy a zdvojené požadavky na reporting v environmentálních, sociálních a správních otázkách (ESG), například co se týká tzv. náležité péče (ESG due diligence) nebo směrnice o průmyslových emisích. U nových politik a směrnic je zásadní zvážit vliv na konkurenceschopnost a vyhodnotit kumulativní související náklady a další praktické dopady na podnikatelské prostředí.
  • Stávající přístup politických činitelů EU neblaze dopadá na firmy všech velikostí. Přitom jsou tyto podniky hybateli budoucího blahobytu, zaměstnanosti, inovací i úspěšné zelené a digitální transformace.“

Výzvu k akci, v níž BusinessEurope požaduje posílení konkurenceschopnosti a vytvoření příznivého regulačního prostředí, najdete zde.

Zdroj: BusinessEurope