Brexit – SP ČR vítá výsledky úspěšného jednání mezi EU a VB

Uzavřením dohody se podařilo stvrdit, že i přes odchod Velké Británie z Evropské unie a přes odlišné vyjednávací pozice obou stran, existuje oboustranný zájem na udržení dlouhodobě budovaných vztahů. Pro firmy toto představuje velice pozitivní zprávu, protože tím nedojde k zásadnímu narušení obchodních vazeb ani k omezení dodávek zboží oběma směry. Především však končí období nejistoty, kterému musely firmy čelit během prodlužovaného vyjednávání. Věříme, že technická opatření učiněná státy na hraničních přechodech a v celních systémech současně zajistí hladké fungování dopravy.

Obchod mezi Evropskou unií a Velkou Británií bude probíhat od 1. ledna 2021 v drtivé většině bez celních poplatků a kvót, firmy na obou stranách budou mít zaručeny srovnatelné podmínky bez nekalé konkurence. Z hlediska udržitelnosti těchto pravidel je také důležité, že se obě strany dohodly na jasných pravidlech pro vymahatelnost dohody.

Na druhou stranu podpis smlouvy neznamená, že obchod mezi EU a Británií bude pokračovat ve stejném režimu jako dosud. České firmy působící nejen na britském trhu již nyní ekonomicky zatížily náklady vložené do příprav na Brexit. Hospodářská krize, kterou způsobuje pandemie Covid-19, zátěž firem ještě prohlubuje. O to víc je nyní obchodní dohoda s Británií a její řádná implementace důležitá. Jisté administrativní a technické překážky však vzniknou v každém případě. I zboží s nulovým clem je třeba deklarovat a odbavit, složitější bude obchod s produkty podléhajícími fytosanitární regulaci i uznávání různých certifikací a standardů. Nemluvě o dopadu na přeshraniční poskytování služeb a pohyb pracovníků.

Ani velmi kvalitní obchodní dohoda nemůže replikovat členství v EU a výhody Evropského vnitřního trhu. Český export do Británie může v konečném důsledku zdražit, ale dohoda nastavuje předvídatelné podmínky, které dopady minimalizují a po jejím zaběhnutí do praxe by se situace měla dále zlepšit.

Velká Británie je pro Českou republiku jednou z nejdůležitějších destinací zahraničního obchodu, kam ročně putuje téměř 5 % vývozu, což Británii staví z hlediska celkového objemu českého exportu celosvětově na 5. místo. České firmy na zdejším trhu dosud zaznamenávaly velké úspěchy především v automobilovém průmyslu, letectví, elektrotechnice či ve zdravotní technice. Obchodní bilance ČR s Velkou Británií tradičně dosahuje vysokých kladných hodnot, celkově nejvyšších po Německu a Slovensku. Věříme, že dohoda mezi EU a Británií nám pomůže si tuto pozici udržet a tradiční vazby dále rozvíjet.

Lukáš Martin
kategorie Proexportní servis