Centrum Berlína blokovalo 40 000 zemědělců

Desítky tisíc farmářů v Berlíně protestovaly proti zemědělské politice federální vlády. Stěžují si na zvyšující se ekologické předpisy a klesající ceny produktů, které stále více poškozují jejich podnikání.

Dne 26. listopadu dorazilo až 40 000 demonstrantů z celého Německa do Berlína. Podle odhadů berlínské policie tvořilo odhadem 8 600 traktorů dlouhé konvoje traktorů až do délky deseti kilometrů.

Demonstraci pořádala Aliance „Země vytváří spojení“, ve které se zemědělci spojili mimo zavedená sdružení zemědělců. Zemědělci demonstrovali především proti zemědělskému balíčku schválenému Federálním kabinetem na začátku září. Opatření, která zahrnují akční program pro lepší ochranu před hmyzem a další omezení přípravků na ochranu zvířat a rostlin, představují pro německé zemědělství nepřijatelnou zátěž. Opatření byla částečně přijata jako reakce na druhé řízení o nesplnění povinnosti ze strany Komise EU proti Německu, za účelem snížení nepřijatelně vysokých hladin dusičnanů v podzemních vodách.

„Demonstrace je především známkou toho, že opatření je přijaté. Vidíme stále více a více podmínek a méně a méně peněz, “řekl farmář Benjamin Meise, který provozuje konvenční farmu v regionu Markisch Oderland. Problém není ve skutečnosti nejnovější zemědělský balíček, ale ekonomická základna mnoha zemědělců se v posledních letech dramaticky zhoršila.

Chov zvířat má smysl, s výjimkou masového chovu drůbeže, již tradičně výnosné plodiny řepky, cukrové řepy a pšenice již nejsou spolehlivým zdrojem příjmů, protože klesající kvóty, sucho a přísné omezení možností hnojení sklizeň výrazně snižuje. Ceny mléka jsou podle Meise také zdaleka nedostačující: „Cena mléka je pro zemědělce příliš nízká a pro spotřebitele příliš vysoká.“ Mnoho zemědělců se navíc obává tvrdé cenové konkurence z obchodní dohody Mercosur s Jižní Amerikou, která sníží celní bariéry pro zemědělské produkty.

Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová (CDU) ve svém projevu proti demonstrantům potvrdila, že do rozhodovacího procesu chce více zapojit zemědělce. Oznámila setkání s kancléřkou Angelou Merkelovou a 40 zemědělskými a environmentálními sdruženími 2. prosince. Brzy bude také zahájeno národní fórum pro dialog, kde budou vyslechnuti zemědělci.

Klöckner také uvedl, že zemědělství musí být osvobozeno od špatného obrazu hříšníka klimatu: „Mým zájmem je dostat vás z ospravedlňujícího rohu jako farmáře. “K posílení farmářského podnikání bude zapotřebí větší finanční podpory. RBB hovořila o podpůrných programech, „o kterých se dnes rozhodneme v Bundestagu“.

Odmítla však kritiku zpřísněných předpisů o hnojivech: „Německo bylo žalováno a prohrálo. V Evropské unii není žádný manévrovací prostor, “řekl Klöckner redakční síti Německo. Před demonstrujícíimi vystoupila také ministryně životního prostředí Svenja Schulze, ale její proslov doprovázelo absolutní ticho davu.

Farmář Benjamin Meise byl potěšen Klöcknerovou řečí, ale zdůraznil své chápání hněvu zemědělců: „Klöcker tuto situaci nezavinil. Ale to ho nezajímá, kdo stojí zády ke zdi. „

Asociace venkovského zemědělství vyjádřila podporu protestům: „Po celá desetiletí se od politiky, vědy a asociací hlásí, že se nám daří, pokud se zaměřujeme na mezinárodní vedoucí postavení v oblasti nákladů s levnými cenami a na rychlý a velký růst a intenzitu kroků uskutečnit.

Tento zemědělský model racionalizace nyní stále více splňuje ekonomické, ekologické, sociální a politické hranice, “uvedl federální ředitel Georg Janßen. Nyní je čas, aby se federální vláda musela spojit s farmáři, spotřebiteli a environmentalisty, jakož i se strategií chovu hospodářských zvířat, ornou a travní strategií.

Kritika demonstrace přišla od Zelených. Vůdce frakce Anton Hofreiter uvedl, že opatření v oblasti životního prostředí jsou nevyhnutelná: „Dělat ještě méně ochrany, ještě více hnojiv, to není správná odpověď.“

  • Zdroj: euractiv.de