V Česku chybí učitelé. Musíme je kvalitně ohodnotit

Vládní poslanci podali návrh, jak najít v rozpočtu prostředky na platy učitelů.

„Vítáme návrh vládních poslanců, aby se potřebná částka pro další navýšení platů učitelů převedla do kapitoly ministerstva školství z položky obsluha státního dluhu. Jsme přesvědčeni, že se tím ve státním rozpočtu najde na platy učitelů dostatek prostředků. V Česku dnes chybí pět tisíc učitelů a podle odhadů jich bude do pěti let chybět dokonce 11 tisíc. Stát musí za tuto profesi nabízet odpovídající plat, aby měl ve školách vůbec kdo učit,“ komentuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Čeští učitelé dnes dostávají jen něco přes polovinu platu vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance. V tom jsme nejhorší ze všech zemí OECD,“  dodává Milena Jabůrková.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy