Čerpání prostředků z fondů EU musíme věnovat velkou pozornost, zaměřit se chceme především na investice, uvedl premiér Babiš

Předseda vlády Andrej Babiš svolal na pondělí 29. ledna 2018 na Úřad vlády jednání, které se zabývalo aktuálním stavem čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Setkání se zúčastnily ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. 

Premiér Andrej Babiš jednal s ministryněmi o současném programovém období, které probíhá v letech 2014-2020. Pro Českou republiku byla v těchto letech vyčleněna částka 607,9 miliardy korun (23,9 miliardy eur). Konkrétní využití bylo specifikováno v deseti národních operačních programech, které jsou zastřešeny národním strategickým dokumentem, takzvanou Dohodou o partnerství. Největší podíl na celkové alokaci mají Integrovaný regionální operační program, Operační program doprava a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Čerpání prostředků z fondů EU musíme věnovat velkou pozornost, protože v tomto směru Česká republika dlouhodobě zaostává. Je důležité, abychom měli větší vliv na to, kam prostředky z evropských fondů půjdou. Chceme se zaměřit především na investice, které podpoří hospodářský růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost české ekonomiky. Se členy vlády se chci pravidelně scházet a stav čerpání průběžně vyhodnocovat,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Čerpáním evropských fondů se zabývali také předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny na summitu V4 v pátek 26. ledna 2018 v Maďarsku. V rámci diskuze o dalším rozpočtovém rámci jednali o tom, kdo bude o novém programovém období rozhodovat, tedy zda by to měla být současná Evropská komise či až nově zvolená. Podle premiérů V4 by takové rozhodnutí měla učinit až komise v novém složení.

Od začátku aktuálního programového období bylo vyhlášeno už 644 výzev s celkovou alokací 595,8 miliardy eur. Ke konci prosince 2017 byl největší podíl v žádostech vzhledem k alokaci u OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Naopak nejnižší podíl vykázal OP Technická pomoc. K datu 31. prosince 2017 bylo vedeno řízení o poskytnutí či převodu podpory ve výši 269,3 miliardy korun, tedy 47,1 procenta hlavní alokace. Proplaceno pak ke stejnému datu bylo celkem 93,4 miliardy korun, což představuje 16,3 procenta.

Tématem dnešního jednání byla také příprava priorit České republiky v období po roce 2020. Ty by měl specifikovat strategický dokument Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Cílem koncepce je lépe zacílit intervence a zaměřit se na klíčové priority zohledňující národní a regionální potřeby při respektování možností veřejných rozpočtů ČR. První návrh dokumentu by vláda měla projednat na konci letošního roku.

V programovém období 2007-2013 se podařilo z celkové alokace zhruba 700 miliard korun vyčerpat 96,4 procenta. Celkové nedočerpání by mělo být zhruba 20,17 miliardy korun. Finální částka nedočerpání by ale měla být známa až po konečném uzavření jednotlivých programů ze strany Evropské komise. Čerpání ovlivnilo mimo jiné pozdní schvalování a změny evropských předpisů, složitost nastaveného čerpání fondů EU v ČR i například ekonomické krize a intervence ČNB.