České firmy byly na podnikatelské misi na Kubě úspěšné

Z podnikatelské mise Svazu průmyslu a dopravy ČR na Kubu se firmy vrátily s předjednanými zakázkami. České firmy měly možnost jednat na šesti ministerstvech, včetně místopředsedy Rady státu a Rady ministrů Kubánské republiky Ricarda Cabrisase, který přijal českou delegaci poprvé v historii. Podnikatelská mise získala seznam 450 vládních projektů, ve kterých se české firmy mohou uplatnit. Mise dvaceti firem v čele s prezidentem SP ČR Jaroslavem Hanákem a ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem se vrátila v neděli.

„Jednání na Kubě byla velmi úspěšná. Především díky seznamu projektů, který nám poskytli zástupci vlády na ministerstvu hospodářství, ministerstvu průmyslu a na ministerstvu dopravy. Víme tak, kde se mohou české firmy zapojit. Jednak jsme získali seznam 450 vládních projektů, a to především v oblasti energetiky nebo dopravní infrastruktury. Také jsme řešili možnosti pro tzv. smíšené podniky, což je jediná možnost, jak se na Kubě uplatnit v některých oborech, především v energetice, obnovitelných zdrojích, ale i v městské dopravě a v řadě dalších oblastí,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Pracovní cestu na Kubu hodnotím jako jednoznačně úspěšnou z pohledu podnikatelské delegace a nepochybně i z pohledu zúčastněných ministerstev české vlády. Měl jsem možnost být po dlouhých letech izolace Kuby prvním ministrem české vlády, který se mohl setkat a jednat o možnostech prohloubení vzájemné obchodní spolupráce a angažmá českých firem na Kubě celkem s pěti ministry kubánské vlády, a to včetně ministra hospodářství a plánování a místopředsedy Rady státu a Rady ministrů Kubánské republiky Ricarda Cabrisase. Naše setkání byla velmi intenzivní a musíme jejich závěry co nejrychleji vyhodnotit. Vnímáme otevřenost současné kubánské vlády vůči českým subjektům a taktéž dobré jméno českých výrobků a českých firem, které se v minulosti na Kubě angažovaly,“ uvedl na závěr své pracovní cesty ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Pro české firmy jsou při vyjednávání o obchodních příležitostech na Kubě nejdůležitější zástupci vlády nebo státních podniků zahraničního obchodu. Přijetí šesti ministerstvy je proto pro rozvoj spolupráce velmi významné. Poprvé v historii českou delegaci přijal místopředseda Rady státu a Rady ministrů Kubánské republiky Ricardo Cabrisas, třetí nejdůležitější muž Kuby. Společnosti Aircraft Industries a.s. osobně dojednal schůzku na ministerstvu dopravy.

„Rád bych poděkoval Svazu průmyslu a dopravy za organizaci podnikatelské mise doprovázející ministra průmyslu a obchodu pana Havlíčka na Kubu. Díky přítomnosti a podpoře pana ministra jsem měl možnost prezentovat naši společnost Aircraft Industries a náš letoun L 410 na ministerstvu dopravy nejvyšším představitelům organizace Cuban Aviation Corporation, která zastřešuje kubánský letecký průmysl, a představit jim tento letoun jako skutečně vhodný prostředek pro přepravu cestujících a nákladů na Kubě. Kubánští představitelé vyjádřili spokojenost s charakteristikami a parametry letounu, o letoun mají velký zájem. Na jednání uskutečněná během mise navážeme dalšími kroky a věřím, že náš letoun uvidíme na tomto ostrově létat a přispějeme tak k dalšímu šíření dobrého jména českých výrobků na Kubě,“ říká obchodní ředitel společnosti Aircraft Industries, a.s., Tomáš Mertl.

V energetice uspěla například společnost ETD Transformátory, a.s., která zde podepsala dohodu na dodávku transformátorů.

„Termín mise i veletrhu krátce po hurikánu Irma, který poničil východní část Kuby, nám umožnil projednat konkrétní projekty v elektrárnách Cienfuegos a Nuevitas a projekt mobilní rozvodny určené pro havarijní napájení postižených oblastí. Tyto projekty jsme projednali s kubánským ministrem energetiky a dolů společně s ministrem Havlíčkem,“ říká předseda představenstva společnosti ETD Transformátory, a.s., Juraj Šmatlík.

Úspěšnost těchto připravených projektů je podle Šmatlíka podmíněna financováním z české strany. „Součástí delegace byli i zástupci ČEB a EGAP, kteří měli možnost se s těmito projekty seznámit. Kubánská strana očekává, že výše uvedené projekty budou mít z české strany prioritu. Celková hodnota těchto projektů je cca 11 milionů EUR,“ upozorňuje Šmatlík.

I dalším firmám se na obchodní misi dařilo. Řadě z nich kubánské firmy zaplatily za zakázky, české firmy ocenily zlepšenou platební morálku, která dřív na Kubě někdy bývala problematická. Kubánská vláda poskytla české delegaci seznam 450 vládních projektů, ve kterých se mohou české firmy uplatnit. Největší prostor je zde v oblasti rekonstrukce, výstavby, nebo energetiky.

„ZAT dlouhodobě dodává systémy řízení kontroly na velké kubánské elektrárny, které zajištují dodávky elektřiny pro kubánskou ekonomiku. V rámci podnikatelské mise jsme jednali se zástupci několika kubánských tepelných elektráren a očekáváme díky tomu navázání další spolupráce,“ hodnotí misi člen představenstva společnosti ZAT, Ivo Tichý. Tato česká společnost patří na Kubě mezi hlavní dodavatele systémů řízení tepelných elektráren.

Jako úspěšnou hodnotí misi i firma Tesla Lightening, která se na Kubě prezentuje již třetím rokem. „Teprve účast na misi a přítomnost pana ministra Havlíčka přinesla dlouho očekávaný průlom v jednáních s kubánskou stranou. Ukázalo se opět, jak je důležitá cílená podpora české vlády pro nastartování zahraniční spolupráce formou vládních misí za přítomnosti podnikatelských subjektů a zástupců finančních institucí,“ hodnotí misi jednatel společnosti Tesla lightening Milan Pužík.

Tereza Řezníčková, kategorie Tiskové zprávy