Česko musí zvýšit produktivitu a zůstat atraktivní pro investory

Česko musí diversifikovat svou ekonomiku, zvýšit produktivitu a zůstat atraktivní pro zahraniční investory. Vyplývá to z nejnovější Národní zprávy Evropské komise o pokroku v reformách a cílech udržitelnosti. Budoucí růst České republiky ohrožují přetrvávající nedostatky na trhu práce a chybějící dovednosti.

Zpráva o udržitelném růstu (ASSG) zveřejněná Evropskou komisí počátkem prosince 2019 spolu s návrhem Společné zprávy o zaměstnanosti (JER) odstartovala další cyklus Evropského semestru. Evropský semestr se stává rok od roku stále důležitějším a uznávanějším nástrojem pro hodnocení reformního úsilí členských států a konvergence v Evropě.

Dne 26. 2. 2020 Evropská komise adresovala členským státům své pravidelné country reports. V souladu s její ambicí o udržitelné Evropě se loňské národní zprávy zaměřily na investiční potřeby členských států v zájmu posílení hospodářské a sociální konvergence. Letos se národní zprávy zaměřily na kondici členských států v naplňování cíle udržitelného rozvoje.

ČESKO MUSÍ DIVERSIFIKOVAT SVOU EKONOMIKU A ZVÝŠIT PRODUKTIVITU

Aby si Česko udrželo dosažené solidní životní standardy, musí diversifikovat svoji ekonomiku. Ekonomika tažená průmyslem, obchodní otevřeností a zahraničními investicemi již do budoucna nebude stačit. Budoucí směrování ekonomiky bude záviset na schopnosti diversifikovat, zvyšovat produktivitu a zaměřit se na výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou. Budoucí růst Česka pak bude záviset na schopnosti čelit výzvám, jako je stárnutí obyvatelstva, technologické změny a environmentální udržitelnost. Podle zimního výhledu Komise dojde letos k poklesu ekonomického růstu a v kontextu stagnace průmyslové výroby bude jeho pokles pokračovat i v roce 2021. Solidní růst cen podpoří spotřebitelskou poptávku, která se stane tahounem růstu. Trh práce je zatím silný. Nicméně nedostatky na trhu práce a chybějící dovednosti společně s růstem jednotkových nákladů práce se stanou další překážkou budoucího růstu.

Komise je kritická k plnění specifických doporučení, které Česko obdrželo v roce 2019 (některé i opakovaně). Pokrok je nedostačující, pokud jde o funkční inovační eko-systém, kvalitu a inkluzi ve vzdělávání a odborné přípravě, rozvoj technických a digitálních dovedností, veřejné zakázky podmíněné kvalitou. Slabiny jsou zejména, pokud jde o investice do dopravy, udržitelnosti digitální infrastruktury a přechod na nízkouhlíkovou a energeticky úspornou ekonomiku. Česko se ani letos zřejmě nevyhne specifickému doporučení o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a to ve světle nepříznivého demografického vývoje (penzijní systém a zdravotní péče). Česko je naopak úspěšné, pokud jde o naplňování cílů strategie Evropa 2020 a indikátorů Evropského pilíře sociálních práv. Obecně Česko učinilo i pokrok v naplňování cílů udržitelného rozvoje. Je třeba více úsílí u cíle 13 (klimatické akce) a 5 (rovnost mužů a žen).

Komise opakovaně kritizuje vysoké zdanění práce, rostoucí ceny bydlení a jeho zvyšující se nedostupnost, nízkou atraktivnost povolání učitele, malý pokrok ve zlepšování dopravní infrastruktury, překážky v podnikání a malou podporu domácích inovativních firem. Automatizace a umělá inteligence musí zůstat politickou prioritou.

Vladimíra Drbalová

Příloha: Národní zpráva pro Česko

kategorie Evropská komise