Do dozorčí rady ČEZ za zaměstnance Milan Wagner

Do dozorčí rady ČEZ zvolili 24. ledna zaměstnanci Milana Wagnera, který je předsedou odborové organizace základní organizace KOVO profesních zaměstnanců Teplárny Ústí nad Labem. Ta působí u pobočky ČEZ Teplárna Trmice a je součástí Skupiny ČEZ.

Volba členů dozorčí rady ČEZ probíhá v souladu se stanovami ČEZ s tím, že dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jednu třetinu členů dozorčí rady ČEZ volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být pouze zaměstnanec, který je u společnosti v pracovním poměru. Způsob volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti a jejich náhradních členů určuje Volební řád ČEZ, a. s., který také může stanovit, že se volby uskutečňují prostřednictvím volitelů. Funkční období jednotlivého člena dozorčí rady je čtyřleté.

  • Zdroj: OS KOVO