Hodnocení rizik, odborná příprava a politika – zásadní faktory pro zdravou práci na dálku

Ačkoli práce z domova má potenciální výhody, může mít také dopad na zdraví pracovníků a přispět k rozvoji muskuloskeletálních poruch, není-li náležitě řízena.

 
Zaměstnavatelé a zaměstnanci musí společně provést hodnocení rizik domácího pracoviště a na jeho základě zmírnit faktory, které zhoršují muskuloskeletální poruchy, a co nejlépe upravit pracoviště z ergonomického hlediska. Zaměstnavatelé musí zavést politiku v oblasti práce na dálku, která zahrnuje ustanovení o hodnocení a řízení pracovních rizik, ergonomickém vybavení, pracovní době a očekávaných výsledcích. Při prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch hrají důležitou roli také vzdělávání a odborná příprava. Pomáhají osobám pracujícím na dálku zůstat aktivní po celý pracovní den.
  • Zdroj: Agentura EU-OSHA,