Dřívější důchod spadl pod stůl. Odborům navzdory

Hodnocení uzavřených podnikových kolektivních smluv, nominace členů do výborů industriAll nebo vyhodnocení vzdělávání OS KOVO, to byla některá z témat, jimž se věnovalo 29. zasedání Předsednictva Odborového svazu KOVO. Zlepšení pandemické situace umožnilo představitelům kováků opustit online platformu a sejít se osobně v úterý 7. září v pražském Hotelu Olšanka.
 
Na jednání, které vedl místopředseda svazu Libor Dvořák, byli členové předsednictva seznámeni předsedou svazu Jaroslavem Součkem s aktuálním vývojem v činnosti OS KOVO i v odborech na nadnárodní úrovni. Jednali také o parlamentem neschváleném návrhu změny zákona na dřívější odchod do důchodu pro náročné profese, dále o parlamentem neschváleném návrhu na uzákonění pěti týdnů dovolené pro všechny zaměstnance a o zakotvení státního příspěvku na udržení zaměstnanosti v mimořádných situacích do zákona o zaměstnanosti – tzv. kurzarbeitu.
 
Proběhla diskuse o makroekonomických analýzách v průmyslu ČR, mezinárodním srovnání mezd v EU i v zemích OECD, pracovní době, indexu kvality života, dostupnosti bydlení a také o změnách legislativy týkající se zaměstnanců.
 
Se stavem Konta živelních pohrom seznámil své kolegy místopředseda Tomáš Valášek. „Stav konta ke konci srpna činí 11 180 750 korun. V tomto roce jsme už kovákům, jejichž majetek byl zničen živelní katastrofou, vyplatili částku přesahující dva miliony korun. Jednalo se zatím o 55 událostí. Přicházejí nové případy od členů z míst, kde řádilo tornádo. Jedním z posledních je například totální demolice domu. Zítra se už podruhé chystám na jižní Moravu vyhodnotit, kde bude potřeba další pomoc,“ uvedl. Podle něj se stále mnoho lidí v zasažených oblastech potýká s těžkými následky. Často chybí dokumentace ke zničeným domům, postaveným počátkem minulého století.
 
Rekonstrukce si vyžádají velké finanční náklady. Na podporu obětem tornáda proto výkonné vedení svazu založilo v červnu transparentní účet, na němž se shromáždilo téměř 2,2 milionu korun. „Není lehké mluvit s lidmi v postižených oblastech. Jde o tragické lidské příběhy a návrat k normálu zabere čas. Skládám velkou poklonu a děkuji všem, kteří přispěli. Nebývalou solidaritu projevilo přes sto osmdesát základek a fyzických osob,“ zdůraznil místopředseda Valášek. Místopředseda Ing. Pavel Komárek seznámil účastníky zasedání s průběhem rekonstrukcí majetku svazu. Za největší akci v tomto roce označil opravu jímací nádrže vody pro Hotel Clarion ve Špindlerově Mlýně. „Důvodem rekonstrukce byl havarijní stav nádrže, která zajišťuje jediný zdroj vody z nedalekého potoka. Neodkladná oprava zdí nádrže si vyžádala těžkou techniku a betonáž. Zajistil se tím bezproblémový přísun čisté vody pro hotel na desítky let,“ uvedl.
 
V diskusi o aktuálním dění se členové předsednictva zaobírali mimo jiné projednáváním změny zákona o předčasném důchodu. Ta má umožnit zaměstnancům, pracujícím dlouhodobě ve třetí a čtvrté skupině rizika, odejít do předčasného důchodu bez sankcí. Žádost o podporu změny zákona poslal OS KOVO poslanecké sněmovně v červenci. Předseda svazu v žádosti apeluje na poslance, aby hájili zájmy českých občanů. „Výkon práce ve třetí a čtvrté kategorii rizika má vliv na soukromý život a dožití zaměstnanců. Jejich kvalita života v seniorském věku je vzhledem k vyššímu fyzickému opotřebení výrazně nižší, než u ostatních zaměstnanců. Žádám Vás o korektní zvážení a podporu návrhu změny zákona, který by konečně odstranil křivdu z počátku 90. let minulého století,“ uvedl v dopise předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
 
Zákonodárci však změnu zákona nepodpořili. Podle předsedy svazu se zákon ani řádně neprojednal. „V poslanecké sněmovně byla vytvořena zmatečná situace a poslanci v podstatě nevěděli, o čem hlasují. Pro jich bylo pouze čtrnáct. Senát to završil tím, že se rozhodl návrhy změn v důchodovém zákoně vůbec neprojednávat. Jsem přesvědčen, že se tak stalo proto, že mezi senátory je pravicová většina. Změny podpořit nechtěli. Snaha o změnu zákona opět spadla pod stůl,“ konstatoval předseda OS KOVO.
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák