industriAll Europe: Dopady COVID 19 na evropský ocelářský sektor

Evropský ocelářský průmysl byl již pandemií Covid-19 silně ovlivněn. Toto odvětví je závislé na evropském automobilovém odvětví, které zastavuje většinu výroby, a na odvětví stavebnictví, které v mnoha zemích výrazně snížilo nebo zastavilo svou činnost.
 
Dále došlo k prudkému poklesu zakázek (nebo zastavení) v leteckém, strojírenském a ropném a plynárenském průmyslu, což má přímý dopad na evropský ocelářský průmysl.
 
Odvětví bylo již v roce 2020 v úpadku a snižování výroby a volnoběh linek je pro oceláře v Evropě špatnou zprávou. Společnosti uvádějí, že se potýkají s chybnými objednávkami, nedostatkem personálu (ze zdravotních důvodů) a zastavením práce z důvodu bezpečnostních opatření.
Současnou pandemii COVID-19 však nesmí zaměstnavatelé používat k podkopávání práv pracovníků, bude třeba velkých závazků ze strany zaměstnavatelů a vlád členských států, na podporu budoucnosti tohoto odvětví (zejména malých a středních podniků).
 
Aktuality z podniků – editováno industriAll Europe, 27/03/2020
 
Thyssenkrupp
Německo
27. března – IGM a zaměstnavatelé se dohodli na systému „Kurzarbeit“ (pracovníci zůstávají doma a dostávají 60% svého příjmu placeného vládou plus dodatečná platba zaměstnavatelem na 80%). Navíc je dříve dohodnutá platba ve výši 1 000 EUR převedena na „5 dní volna“, což umožňuje pracovníkům vzít si 5 dnů v plné platbě, než se vydají do Kurzarbeitu.
Itálie
AST Terni ocelárna (nerezová ocel, vlastnictví thyssenkrupp) zastavila výrobní aktivity.
 
Tata Steel
19. března – komunikace managementu o opatřeních boje proti Covid-19 včetně opatření BOZP a úprav výroby. Žádný významný dopad na Ijmuiden a Port Talbot.
 
British Steel
24. března – Jingye (současný kupec British Steel) přináší pracovníkům lékařské a ochranné vybavení.
 
US Steel
Slovensko
19. března – byla zavedena opatření BOZP (dohodnutá mezi zaměstnavateli a odbory).
 
Voestalpine
Rakousko
20 000 zaměstnanců bude pracovat na zkrácenou pracovní dobu, s postupným snižováním pracovní doby.
Dojde ke snížení počtu dočasných zaměstnanců.
Francie/Německo/Belgie
Závody mají být dočasně uzavřeny na základě zkrácené práce.
Itálie
Situace je nejasná.
ArcelorMittal
18. března – management zaslal všem zaměstnancům dopis a zahrnul do něj plán na zachování podnikání:
Okamžité snížení produkce ve všech závodech a příprava na odstavení vysokých pecí, zpomalení / zahřátí koksových baterií a zastavení dokončovacích linek s ohledem na nižší poptávku. Připravují se plány specifické pro jednotlivé závody. Načasování těchto prováděcích plánů bude v souladu s vývojem zásilek a bude postupně prováděno.
Zachování hotovosti: Snížení zásob a čerstvý nákup přizpůsobený nižší produkci. Všechny nové požadavky na nákup musí být schváleny příslušným členem „ploché MC“.
Variabilita fixních nákladů na sníženou úroveň výroby.
Splnění očekávání služeb zákazníkům v tomto nestabilním prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                         19. března – prohlášení společnosti, že to omezí provoz.
Francie Florange
18. března – Florange: poté, co se zjistilo, že zaměstnanec měl Covid-19, odbory požadovaly, aby byla lokalita uzavřena, a vedení souhlasilo s dočasným uzavřením.
23. března – odbory jsou proti opětovnému zahájení práce.
Dunkerque
18. března – Dunkerque: výroba pozastavena. Serémange-Erzange: navrhováno zastavit práci na několik týdnů.
24. března – Dunkerque se znovu otevřel, ale byla spuštěna pouze jedna ze tří vysokých pecí.
Španělsko
18. března – management informoval odbory o plánech, včetně výrazného snížení v Planos, což povede k uzavření vysoké pece A.
Lucembursko
března – byla zahájena odstávka společností Differdange, Rodange a Belval (3 850 zaměstnanců) a další pracoviště budou nadále fungovat na snížené úrovni – Bissen (370 zaměstnanců) a Dommeldange (110 zaměstnanců).
Itálie
17. března se společnost rozhodla snížit svůj výkon a dočasně zastavit provoz některých zařízení.
Dohoda podepsaná s odborovými organizacemi v oblasti informačních technologií (Fim, Fiom, Uilm, Usb a Ugl) týkající se ochranných opatření v Taranto. Produkce se snížila na omezený počet pracovníků v závodu na přibližně 3 800 (50% pracovní síly).
Dočasné uzavření vysoké pece 2 a tavírny 1. Žádné restartování válcovny 1 za tepla (původně plánováno na polovinu března).
Polsko
17. března – rozhodnutí odložit spuštění vysokých pecí.
 
Saarstahl
24. března – Saarstahl a Dillinger přerušili výrobu, ale provoz vysokých pecí a koksoven bude zachován.
 
Liberty Steel
Lucemburk
20. března – uzavře se ocelárna Dudelange (300 zaměstnanců)
 
Zprávy z Velké Británie a Švédska
18. března – Odborový svaz Community ve Velké Británii zveřejnil společnou tiskovou zprávu s britskými oceláři, ve které vyzval k radikální vládní akci.
16. března – švédská vláda zavedla schéma zkrácené pracovní doby: zaměstnanci ztratí 4%, 6% nebo 7,5% mezd, pokud se výroba sníží o 20%, 40% nebo 60%. K tomu, aby bylo aktivováno, je třeba uzavřít dohodu mezi podnikem a odbory (probíhají diskuse).
 
  • Zdroj: OS KOVO