Je třeba zrychlit proces výstavby nového jaderného bloku

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje rozvoj jaderné energetiky a výstavbu nových jaderných bloků. Prezident SP ČR Jaroslav Hanák o tom ujistil členy výboru Aliance české energetiky, která sdružuje české firmy schopné podílet se na výstavbě jaderných elektráren.

Česká republika potřebuje stabilní zdroj elektřiny, který v budoucnu nahradí dosluhující uhelné elektrárny a zároveň bude vyrábět elektřinu bez emisí oxidu uhličitého. Proto Svaz průmyslu podporuje výstavbu nového jaderného bloku, jak s ním počítá Státní energetická koncepce. „Je dobře, že předseda vlády Andrej Babiš letos převedl Stálý výbor pro jadernou energetiku pod Úřad vlády a jeho místopředsedy se stali ministr vnitra Jan Hamáček, ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a nový vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Předpokládám, že premiér do výboru přizve také zástupce tripartity,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Nyní je třeba zrychlit proces příprav na výstavbu nového jaderného bloku, který by měl vyrůst vedle stávající jaderné elektrárny Dukovany. „České firmy by se měly podílet na výstavbě elektrárny v maximálně možné míře. Je to šance, jak si udržet rozsáhlé jaderné know-how českého průmyslu. Také to pomůže vysokým školám získávat studenty pro obor jaderné strojírenství,“ dodává Jaroslav Hanák.

Státní energetická koncepce počítá s tím, že jaderné elektrárny budou v roce 2040 vyrábět 46 až 58 procent elektřiny. Jadernou energetiku jako nástroj pro snižování závislosti na fosilních palivech potvrdila také Evropská komise v loňské hloubkové analýze k dokumentu Čistá planeta pro všechny. V členských státech, které počítají s jadernou energií, může jádro podle Komise přispět k efektivnímu snížení emisí oxidu uhličitého v sektoru energetiky. Komise uvádí, že i když většina jaderného paliva se dováží ze zemí mimo EU, dodávky jsou dostatečně diverzifikované. Navíc palivo lze skladovat na dobu dvou až tří let, což omezuje dopad případných krátkodobých výpadků v dodávkách.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy