Projev premiéra při zahájení konference Czech Republic: The Country For The Future

První panel konference Czech Republic: The Country For The Future v Lichtenštejnském paláci, 18. února 2019.
První panel konference Czech Republic: The Country For The Future v Lichtenštejnském paláci, 18. února 2019.
Premiér a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš zahájil v pondělí 18. února 2019 v Lichtenštejnském paláci konferenci k představení Inovační strategie ČR do roku 2030 

Vážení členové vlády, vážený pane velvyslanče, vážení rektoři, vážení zástupci podnikatelské a vědecké veřejnosti,

ono to tak úplně nebylo, protože hlavní iniciátor je pan docent Havlíček a já mu chci skutečně poděkovat, že hlavně díky němu jsem se dostal do prostředí vědy a inovací. Musím říct, je to strašně zajímavé. My jsme dnes ráno s ministry řešili jednodušší věci, že pane ministře Plago. Domluvili jsme se, že konečně zavedeme u nás na školách nový předmět. Ono se to jmenovalo pozemky a dílny a teď to bude technika a tady jsem se ptal kolegů a taky říkali, že to má být povinné, když chcete, aby byla povinná maturita z matematiky, tak i ta technika. Potom jsme se konečně domluvili, že uděláme mistrovskou zkoušku a potom jsme se domluvili na duálním systému, ale to jen tak, že od rána jsme makali a že konečně se pohneme dopředu v těchto jednoduchých věcech pro živnostníky.

Je to víc než rok, kdy jsme představili hlavní priority naší vlády. Nepochybně jste zaznamenali, že jednou z nich byla podpora výzkumu, vývoje a inovací. A protože nemám rád prázdné deklarace, přijal jsem i osobní odpovědnost za vládní Radu pro výzkum, vývoj a inovace. V jejím složení jsem neprovedl žádnou revoluci, ale vytvořil jsem velmi akční pracovní tým, který si vytýčil několik hlavních cílů, na kterých se začalo obratem pracovat.

Čekal nás náročný úkol zahájení implementace nové metodiky hodnocení institucionální podpory, připravili jsme jiný režim schvalování a hodnocení účelové podpory, začali jsme řešit kompetence jednotlivých poskytovatelů a překrývání programů podpory, zahájili jsme novou strategickou diskusi nad výzkumnými centry a výzkumnými infrastrukturami, změnili jsme daňové odpočty na výzkum, začali jsme doplňovat naši mezinárodní Rad špičkovými osobnostmi ze zahraničí a zahájili jsme i jinou formu zviditelňování vědy.

Sám se přitom velmi učím a s odstupem času musím uznat, že některé moje názory, když jsem byl ministr financí, na tuto oblast byly zkreslené. Pokud ale něčemu zcela nerozumím, snažím se to pochopit, a proto jsem začal navštěvovat jednotlivá výzkumná pracoviště, více se věnoval podstatě a vědu začal vnímat nejen přes rozpočet, ale i přes její širší význam. Děkuji proto vědecké obci za trpělivost i za to, že mi toto prostředí přibližují. Na oplátku mohu říci, že náš výzkum má ve vládě opravdu silného zastánce a to jsem teď já.

I to je důvodem, proč jsme se rozhodli připravit novou Inovační strategii. Nadresortní, apolitickou a věřím, že i nadčasovou. I proto je jejím nositelem právě vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace s přímou odpovědností předsedy vlády. Inspirovaly nás skandinávské země, Nizozemí, Švýcarsko, tedy státy, ke kterým máme velikostí, mentalitou i celkovou ekonomickou výkonností blízko. Všechny tyto země vsadily před časem na systematickou podporu inovací a během jedné generace se staly vzorem pro celý svět. I my jsme se u nich proto inspirovali, i my máme ambice posunout se mezi inovativní evropskou elitu a dostat nás opět tam, kam jsme kdysi patřili.

Máme k tomu totiž dnes ideální předpoklady. Patříme mezi nejstabilnější ekonomiky kontinentu, mámě velmi dobrou vzdělávací a výzkumnou infrastrukturu, v řadě oborů patříme do světové špičky a naše vláda je odhodlána do toho jít. Využili jsme tedy situace a okolností a předkládáme ambiciózní rámcový plán, který zahrnuje devět strategických pilířů, zastřešujících nové priority naší vlády.

Musím vám dnes velmi poděkovat především za to, že jste v naprosté většině tento strategický rámec akceptovali. Tvůrčí tým vůbec poprvé pojal Inovační strategii jako ucelený řetězec, a to od základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum, vývoj až po podnikové inovace a komercializaci. Nevynechal žádný důležitý mezičlánek inovačního procesu a snažil se zohlednit priority všech klíčových aktérů. Podařilo se nám tak sladit zájmy Akademie věd, významných univerzit, výzkumných organizací, zástupců velkých firem, malých a středních podniků i rezortů, což je v českém prostředí věc téměř nevídaná a já vám za to ještě jednou děkuji.

Osobně se začínám zasazovat o to, že Českou republiku budeme v zahraničí i doma představovat jako zemi pro budoucnost. Naše ambice jsme nedávno prezentovali i s panem docentem Havlíčkem v Indii, Thajsku, Singapuru nebo Davosu. Symbolické je i to, že dnes odlétáme do Izraele, do země, která nás v našich plánech velmi inspirovala, a kde máme naplánováno cíleně několik návštěv výzkumných center.  Začínáme světu sdělovat, že jsme země pro budoucnost – Country for The Future.

Jsem velice rád, že máme odezvu z našich návštěv. Podařilo se nám získat do naší mezinárodní rady pro vědu a výzkum prestižní zastoupení, například z Izraele máme paní Ornu Berry, to je bývalá hlavní vědkyně Izraele. A nedávno, na základě návštěvy Singapuru nám pan premiér psal, že nominuje významného vědce a také jsme o tom jednali s panem prezidentem i premiérem Indie a odtamud také počítáme, že nám pošlou významného zástupce. Jsem velmi rád, že tato strategie je na stole, znovu děkuji za vaši podporu. Těším se, že dnes se dozvíme konkrétní kroky naplnění této strategie.

Děkuji vám

Andrej Babiš, předseda vlády