Podnikatelská mise do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet ministryni průmyslu a obchodu paní Martu Novákovou do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Mise se uskuteční ve dnech 8. až 12. dubna 2019 a společně ji organizují Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Podnikatelskou delegaci povede za Svaz průmyslu a dopravy viceprezident Stanislav Kázecký a za Komoru SNS předseda představenstva František Masopust.

Hlavním bodem cesty budou podnikatelská fóra, která se uskuteční v Taškentu a Biškeku a na která budou přizvány firmy oslovené místními partnerskými komorami. Fóra zahájí paní ministryně Nováková za účasti svých protějšků a českých velvyslanců.

Rámcový program: 
8. 4. – ve večerních hodinách odlet z Prahy do Uzbekistánu
9. 4. – přílet do Taškentu v ranních hodinách, ubytování v hotelu; odpoledne – česko-uzbecké podnikatelské fórum a B2B jednání
10. 4. – dopoledne program v Taškentu; odpoledne přelet do Kyrgyzstánu
11.4. – dopoledne česko-kyrgyzské podnikatelské fórum a B2B jednání; odpoledne další program v Biškeku
12.4. – v ranních hodinách odlet zpět do Prahy

Účast v delegaci doporučujeme firmám působících zejména v těchto oblastech: 
  • energetika, dopravní průmysl, environmentální technologie, vodohospodářství, stavebnictví, IT, potravinářské technologie, zdravotnická technika ad.

Uzávěrka závazných přihlášek je 11. března 2019.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 43 700,- Kč. Cena zahrnuje ubytování v hotelech, místní transfery, společenské akce, zápis společnosti v oficiálním katalogu mise, občerstvení a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníků SP ČR a Komory SNS během cesty. Přeprava vládním speciálem je zdarma. Kyrgyzstán a nově ani Uzbekistán neuplatňují vůči občanům ČR/EU při krátkodobém pobytu vízovou povinnost.

Postup přihlašování:

  1. Závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu thodac@spcr.cz.
  2. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který naleznete na adrese: https://registrace.spcr.cz/?eventId=699&controller=event&task=individualRegister Bez vyplnění elektronického formuláře nemůžeme Vaši přihlášku zpracovat.
  3. Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v Powerpointu. Bude sloužit pro prezentaci delegace na podnikatelských fórech.

Výběr místních firem pro B2B bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě. Prosíme proto o konkrétní upřesnění Vašich zájmů a případně i rozjednaných projektů v příslušných kolonkách v elektronickém formuláři. Tyto informace slouží také jako podklad pro doprovázeného představitele státu.

Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že údaje budou použity pro výrobu tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe druhou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem. 
Po obdržení Vaší závazné přihlášky a provedení elektronické registrace Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou. Podnikatelskou misi organizačně zajišťují manažer Sekce mezinárodních vztahů Tomáš Hodač (thodac@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 406.

Přílohy
Přihláška na misi
Vzorový snímek

Tomáš Hodač
kategorie Podnikatelské mise a semináře