SP ČR podporuje, aby vláda dokončila projekt EET

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje projekt elektronické evidence tržeb a vyzývá vládu, aby ho dokončila. Část podnikatelů a živnostníků už EET úspěšně zavedla do svého podnikání v prvních dvou fázích zavedení EET. Na základě jejich zkušenosti se ukázalo, že systém elektronické evidence tržeb funguje.

„Za dva a půl roku od spuštění první fáze se nenaplnily katastrofické scénáře, že podnikatelé budou masově ukončovat svou činnost. Naopak EET pomáhá narovnat podmínky podnikání, proto ji Svaz průmyslu podporuje,“ komentuje Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.

EET MÁ PŘINÉST ROVNÉ PODNIKATELSKÉ PODMÍNKY

„Chceme, aby vláda dokončila i zbývající fáze EET, a to bez zbytečných neodůvodněných výjimek. Odmítáme návrhy, aby se EET vztahovalo jen na plátce DPH. Tím by vláda nerovně zatížila pouze část podnikatelů, kteří již řadu povinností plní. Navíc by se vytratil hlavní cíl EET, tedy zjistit skutečné příjmy podniků a živnostníků a zamezit daňovým únikům,“ upozorňuje Eva Veličková s tím, že Svaz naprosto odmítá i návrh na kompletní zrušení EET.

Svaz průmyslu a dopravy si uvědomuje, že EET přináší další administrativní zátěž pro firmy. Proto vyzývá vládu, aby představila opatření, která by zátěž naopak snížila.

„Elektronizace musí podnikatelům přinést výhody. Stát by měl s daty, které díky EET získá, pracovat dál, například poskytnout podnikatelům předvyplněná daňová přiznání. Úřady by měly získaná anonymizovaná data mezi sebou sdílet, aby každý úřad nemusel od podnikatelů získávat svá. Obecně by se měl stát snažit odstraňovat administrativní překážky v podnikání a nezatěžovat podnikatele dalšími požadavky,“vyjmenovává Eva Veličková.

O EET budou ve středu 20. 2. jednat Hospodářský výbor a Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy