JIRÁNEK: „Jsem připraven plně se zapojit do práce v RRS OSŽ a pomoci v hájení práv seniorů.“

Před pár měsíci odešel do důchodu ze zaměstnání vozmistra u ČD Cargo. V OSŽ ale zůstává zapojen v několika funkcích, v současné době mimo jiné také jako nově zvolený člen Republikové rady seniorů. Co očekává od této práce, jak hodlá přispět k práci Rady a jak vnímá úlohu seniorů ve společnosti, jakož i v OSŽ samotném? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru, který byl zveřejněn v Obzoru číslo 21, Bořivoj Jiránek.

Na IV. konferenci Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ jste byl zvolen jako nový člen této čtrnáctičlenné rady. Jaké je vaše původní povolání a jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s prací v odborech?
Do důchodu jsem odešel letos začátkem června po 43 letech práce na dráze. V posledních letech jsem byl zaměstnán jako vozmistr u společnosti ČD Cargo v provozní jednotce Praha na pracovišti Nymburk. V odborech jsem organizován prakticky celý svůj profesní život – od roku 1971, přičemž v současné době stále zastávám v OSŽ několik funkcí. Do 13. října letošního roku jsem byl členem Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, do května jsem vykonával funkci předsedy v naší ZO OSŽ, tam byl po mém odchodu zvolen předsedou Petr Chailazov. Jsem členem Ústředí OSŽ a člen předsednictva akciové společnosti Pacifik OSŽ. V současné době k tomu přistoupila práce v Republikové radě seniorů. Takže i po odchodu do penze mám stále co dělat a dělám to opravdu rád.

Stal jste se tedy jedním ze čtrnáctičlenné Republikové rady seniorů, kde byl jako předseda na konferenci v Praze znovu zvolen Kurt Mužík. Jaké máte představy o vaší práci v této radě?
Podle mého názoru rada funguje bez větších problémů – přenáší potřebné informace z Ústředí OSŽ do klubů seniorů, poskytuje seniorům potřebné rady, stará se o jejich kulturní a sportovní vyžití. Dobře spolupracuje s Ústředím OSŽ, mimo jiné také v možnostech cenově přijatelných rekreací. Určitě bude potřeba se ještě více a intenzivněji zaměřit na právní pomoc seniorům, například při problémech s bydlením. Pozornost si zaslouží i očkování proti Covidu 19, o kterém mají někteří senioři zkreslené informace. Potřebné je také rozšiřování znalostí seniorů v oblasti počítačové techniky. To ostatně zmínila na konferenci jako úkol Rady seniorů České republiky její nová předsedkyně Lenka Desatová.

Co konkrétně máte na mysli onou znalostí počítačové techniky?
Není žádným tajemstvím, že mnozí senioři se v počítačové technice orientují někdy dost obtížně. Mnozí z nich ani počítač nemají a vlastní jen obyčejný (nechytrý) mobilní telefon prostě proto, že se domnívají, že se složitějším by si stejně nedokázali poradit. Právě z toho důvodu by k takovým seniorům měla ze strany Klubů seniorů směřovat pomoc, například formou různých školení. Taková pomoc je velice potřebná, neboť prostřednictvím moderní techniky se senioři dostanou k celé řadě informací, které jsou pro ně důležité. Vzpomenu například problematiku režijních výhod, či různou právní nebo sociální pomoc. Zde by mohli hodně pomoci senioři, kteří odcházejí do důchodu v této době a mají zkušenosti s počítačovou technikou ještě z pracovní činnosti. Těm seniorům, kteří dávají přednost osobnímu styku, by měly Kluby seniorů umožnit pravidelná setkávání, kde by potřebné informace, které je zajímají, dostávali ústně. Například v mé domovské ZO OSŽ mají senioři takovou možnost každý poslední čtvrtek v měsíci.

Je ovšem nemálo seniorů, kteří odcházejí do důchodu a končí i se členstvím v OSŽ. Jaký máte názor na tuto otázku?
Každý předseda ZO OSŽ by se měl snažit, aby odcházejícího zaměstnance přesvědčil o potřebnosti a výhodách, proč nadále zůstat v odborech. Vždyť poplatek za členství ve výši 120 Kč za rok (10 Kč za měsíc) je určitě přijatelný. Na oplátku má pak senior možnost získávání kvalitních informací, právnické pomoci a dalších benefitů. Nezanedbatelná je i možnost účastnit se společenského života formou různých exkurzí, výletů nebo návštěv kulturních akcí, které Kluby seniorů OSŽ pro své členy pořádají. Je toho samozřejmě daleko víc a kluby, které takto fungují – a není jich málo – si zaslouží uznání. Vždyť aktivním životem v seniorském věku si udržujeme psychickou i fyzickou kondici a to je velice důležité!

Již jste zmínil dobrou spolupráci vedení OSŽ s Republikovou radou seniorů a pomoc ze strany Rady seniorů ČR s novou předsedkyní Lenkou Desatovou. Jak tedy na závěr zhodnotíte možnosti, které dnes senioři na dráze (a nejen tam) mají?
Jsem přesvědčen, že seniorům je ze strany OSŽ věnována patřičná pozornost. V Radě seniorů ČR mají rovněž silné a kvalitní zastoupení. Ostatně místopředseda RRS OSŽ Alois Malý je současně také místopředsedou Rady seniorů ČR. Pokud bude starost o seniory v tomto duchu dále pokračovat a rozvíjet se, mohou být senioři klidní, i když problémů na ně doléhá v současné době dost a dost. Já sám jsem připraven plně se zapojit do práce v RRS OSŽ a pomoci v hájení práv seniorů.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ