Odmítáme změny v Modernizačním fondu

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zásadně odmítá vládou schválený návrh na snížení alokace Modernizačního fondu formou neuvážené změny zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a odebrání částí derogačních povolenek. Návrh vlády ohrožuje transformaci české energetiky a průmyslu, která má v následujícím období zajistit bezpečnou a cenově dostupnou energii pro potřeby České republiky, průmyslu a všech občanů. Vláda také stále nevyslyšela návrh na řešení skokového nárůstu cen energie pro firmy.

Situace s energetickými vstupy není příznivá ani pro podnikatelský sektor. Rostoucí náklady ubírají některým firmám prostředky potřebné pro investice. „Přestože jsme vyzvali vládu na tripartitě k okamžitému řešení i pro firmy, stále nevidíme konkrétní kroky, které by pomohly tlumit stávající situaci. Naopak vláda předložila zatím pouze návrh, který Svaz průmyslu a dopravy ČR musí odmítnout, protože snižuje prostředky pro investice a transformaci energetiky a průmyslu v příštích letech,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

SP ČR nezpochybňuje nutnost řešení negativních dopadů vysokých cen energie. Je třeba ale hledat systémová řešení. Stát nemůže zavírat českému průmyslu klíčový a pro některé oblasti téměř jediný možný zdroj financování použitelný k tolik potřebné modernizaci a postupné dekarbonizaci technologické základny jako cesty pro udržení své konkurenceschopnosti. „Vláda deklaruje, jak svým návrhem pomáhá zmírnit dopady ceny elektřiny pro domácnosti, na druhé straně ohrožuje například prostředky pro modernizaci centrálních zdrojů tepla, které dnes využívají téměř 4 miliony obyvatel ČR. Změna zákona by byla nesystémovým krokem, který ohrozí potřebné investice do modernizace a dekarbonizace energetiky a průmyslu,“ komentuje Jaroslav Hanák.

SP ČR vyzývá budoucí poslaneckou sněmovnu, aby v zájmu celé společnosti tento návrh v žádném případě nepodpořila, zamítla jej v prvním čtení a pokračovala v evropském kurzu využití výnosů povolenek pro modernizaci a dekarbonizaci kompletní technologické základny ČR.

VLÁDA NEVYŘEŠILA DALŠÍ BODY DŮLEŽITÉ PRO FIRMY – KOMPENZACE ROSTOUCÍCH CEN ENERGIE A EU ETS

Vláda zcela zapomněla na negativní dopady ceny elektřiny pro firmy, které jsou ještě vyšší než u domácností, protože cena silové elektřiny tvoří u firem větší složku celkové ceny elektřiny. SP ČR několikrát na tento problém vládu upozornil a předložil ministerstvu průmyslu a obchodu konkrétní řešení pro firmy. Ten by zajistil možnost snížit placený příspěvek na podporované zdroje energie (POZE). K tomu je možné využít vyšších výnosů z prodeje emisních povolenek, které jsou příjmem do státního rozpočtu.

Stávající a budoucí vláda by neměla zapomínat ani na zajištění dostatku prostředků na plnou kompenzaci nepřímých nákladů EU ETS ve výši nároku způsobilých firem. Je to mechanismus, který byl schválen a je třeba jej využít v plné výši. V neposlední řadě žádáme, aby zástupci ČR informovali aktivně orgány EU o dopadech stávající situace, kterou by neměly přehlížet a podceňovat.

ROSTOUCÍ CENY ENERGIE JSOU PROBLÉMEM PRO FIRMY VŠECH VELIKOSTÍ

Skokový nárůst cen energie představuje pro některé firmy nákladový šok a patří mezi aktuální limitace růstu spolu například s nedostatkem pracovních sil, problémy v logistice, nedostatkem či značným zpožděním dodávek řady vstupů či jejich často i násobným zdražováním. Vyšší cena energie znamená pro nejvíce dotčená energeticky náročná průmyslová odvětví navýšení nákladů o miliardy korun ročně s negativními dopady do jejich konkurenceschopnosti. Snižují se tak zdroje, které by firmy mohly investovat do svého rozvoje, nových technologií nebo projektů souvisejících se zelenou transformací.

Řada firem musí přistupovat i ke zdražení své produkce, což se projeví ve spotřebitelské inflaci. Řada zejména malých a středních podniků nemá navíc možnost promítnout v dodavatelském řetězci zvýšené vstupy do ceny svých dodávek. Objevují se i případy, kdy náklady na energii vzrostly tak významně, že kromě nutnosti omezit potřebné investice firmy zvažují i omezení své produkce.

„Vždy záleží na konkrétním případě, například jakým způsobem mají firmy nasmlouvané dodávky energie, jaký mají energie podíl na celkových nákladech nebo jak se bude vyvíjet situace v dalších měsících. Uvědomujeme si, že řada problémů je navíc globálního charakteru, například s dopravou nebo dostupností některých surovin, a je třeba upozornit, že firmy se snaží si s aktuální situací maximálně poradit,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Firmy samozřejmě nadále hledají možnosti úspor energie a nové technologie, aby růst ceny energie nemusely plně promítnout do ceny svých výrobků.

kategorie Tiskové zprávy