Nová webová stránka Práce cizinců v České republice

Nová webová stránka Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., je určena cizincům – občanům třetích zemí, kteří mají zájem vykonávat legálně pracovní činnost v České republice.
 
Cizinci přijíždějící do České republiky často tápou v pracovním právu, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších oblastech důležitých pro legální působení na území ČR. Snadno se mohou stát terčem zneužívání ze strany zaměstnavatelů nebo z důvodu neznalosti nevyužít svá práva či zanedbat své povinnosti v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení.
 

Stránka nabízí užitečné a praktické odpovědi na otázky týkající se například:

  • pobytu cizinců na území ČR;
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • práv cizinců v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení;
  • důsledků a rizik spojených s nelegální prací v ČR;
  • výhod legální práce v ČR;
  • podmínek výkonu legální pracovní činnosti v ČR.

Webová stránka Práce cizinců v České republice se nachází na www.pracecizincu.cz.

Webová stránka byla finančně podpořena z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 jako součást projektu č. 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2022.

  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.