Kolektivní smlouva Českých drah pro rok 2021 dojednána a podepsána!

Ve středu 7. 10. 2020 došlo k dohodě mezi vedením Českých drah a zástupci všech odborových organizací nad Kolektivní smlouvou pro rok 2021. Oboustranně bylo vyvinuto maximální úsilí ke hledání kompromisů mezi stabilizací zaměstnanců a sociálním smírem na jedné straně a efektivním řízení nákladů na straně druhé.
 
Hlavní změny pro rok 2021:
· Navýšení tarifních mezd o 2 %,
· Zavedení cílové odměny při plnění hospodářských výsledků ve výši 1% ročního cílového příjmu,
· Zachování všech benefitů a nároků na dovolenou v současném rozsahu,
· Týdenní pracovní doba pro administrativní zaměstnance v délce 38,5 hodiny týdně.
 
„Podniková kolektivní smlouva pro příští rok je podepsána. Jednání nebylo vůbec jednoduché, se zástupci všech odborových organizací jsme společně nacházeli kompromisy a je dobře, že výsledkem je podpis kolektivní smlouvy. Vše pochopitelně komplikuje současná ekonomická situace způsobená pandemií koronaviru, přesto se nám podařilo najít shodu mezí ekonomikou na straně jedné a sociálním smírem na straně druhé,“ říká Václav Nebeský, předseda představenstva a generální ředitel ČD.
 
Současně došlo k dohodě nad podmínkami případné potřeby omezení kapacit při poklesu výkonů v důsledku pandemie či nouzového stavu, které mohou být uplatněny i v roce 2020.
 
Byla dojednána i dohoda ohledně pravidel a rozpočtu pro čerpání Sociálního fondu v roce 2021.
Zdroj: Informace Českých drah
  • Zdroj: České dráhy