V Luhačovicích se sešla a jednala první rada i revizní komise OS PHGN

V hornickém hotelu Harmonie se 16. září uskutečnilo výjezdní zasedání I. rady OS PHGN. Po březnovém sjezdu v Luhačovicích a v důsledku vyhlášení koronavirových opatření to bylo poprvé, kdy se členové rady mohli fyzicky setkat a rokovat, i když s rouškami na obličejích. Výjezdní zasedání bylo rozšířeno o členy revizní komise svazu.
 
Dopoledne se uskutečnil zajímavý seminář nazvaný „Jak přežít v digitálním světě“ a na přednášející Janu D. Šabatkovou měli účastníci semináře řadu konkrétních dotazů. Odpoledne pak členové rady debatovali – v rouškách – i o tom, jak přežít utlumování a zavírání uhelných dolů v České republice. Jednání řídil první místopředseda OS PHGN Josef Zelenka.
Na programu bylo čerpání svazového rozpočtu za I. pololetí a čerpání rozpočtu IX. sjezdu OS PHGN, které předložil předseda svazu Rostislav Palička.  Předsedkyně revizní komise Dita Hricová sdělila, že k předloženým materiálům nemá komise připomínky.
Svaz má víc než 13,5 tisíce členů v 58 organizacích.
Rada schválila žádost nájemce hotelů Harmonie I a Harmonie II v Luhačovicích na změnu nájemného pro letošní rok v důsledku koronavirové krize, i když členy rady potěšila plná obsazenost obou hotelů. Doplatky bude nájemce čerpat z vládních programů.
Rada svazu vzala na vědomí informaci o stavu členské základny, o zastoupení v orgánech svazu a termínovaný plán zasedání orgánů svazu v roce 2021. K 30. červnu 2020 registroval odborový svaz 13 584 členů v 58 základních organizacích. O tom, jak se plní odvětvová kolektivní smlouva, informoval šéf vyjednávacího týmu odborového svazu Josef Zelenka. Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců konstatovali, že odvětvová smlouva byla plněna.
Na závěr proběhlo tradiční kolečko, kdy členové rady informují kolegy o situaci v jednotlivých členských organizacích. V různém předseda Rostislav Palička informoval o výsledku výběrového řízení na opravu a rekonstrukci bazénové haly v hotelu Harmonie.
Svazoví právníci Antonín Těšík a Markéta Marinková hovořili o stavu legislativy, zejména o novele zákoníku práce a připomněli, že o novele zákoníku práce z pohledu odborového svazu připravili a publikují seriál ve svazovém měsíčníku HGN.
 
 
  • Zdroj: OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu