Světový den důstojné práce: Čeká nás dalších sto let platové nerovnosti mezi ženami a muži?

Rozdíl v odměňování žen a mužů v EU při současném tempu změn v tomto století nezmizí, ukazuje průzkum EOK, zatímco Evropská komise odsouvá slibovaná opatření, která by tento skandální stav zlepšila.

Údaje Eurostatu ukazují, že rozdíly v odměňování žen a mužů v EU se za posledních osm let zmenšily o 1%, což znamená, že pokud budou pokračovat současné trendy, ženy budou čekat dalších 84 let, než dostanou stejnou odměnu za práci jako muži.

Nebudou-li přijata závazná opatření pro rovné odměňování, aby se změnil současný trend, EOK došla k závěru, že:

  • Rozdíl v odměňování žen a mužů by v devíti členských státech nadále rostl
  • Ženy v Česku a Německu budou na stejnou mzdu čekat až do roku 2121, zatímco ve Francii se tento rozdíl zmenšuje tak pomalu (o 0,1 % od roku 2010), že rovnosti dosáhne více než 1000 let
  • Ženy v dalších devíti zemích si budou muset počkat do druhé poloviny tohoto století
  • Rozdíly v odměňování by toto desetiletí skončily bez dalších opatření pouze ve třech zemích (alespoň v jednom případě kvůli nepřijatelně nízkým mzdám pro ženy a muže)

Vzhledem k těmto skutečnostem je EOK znepokojena tím, že Evropská komise odložila zveřejnění své očekávané směrnice o platové transparentnosti ze 4. listopadu (Dne rovnosti platů) na 15. prosince a celou iniciativu zpochybnila tím, že ji označila jako „tbc“ (to be confirmed, bude upřesněno).

Kromě toho, ve zprávě o stavu Unie nebyla žádná zmínka o závazných opatřeních týkajících se transparentnosti odměňování, která předsedkyně von der Leyen slíbila předložit do 100 dnů od začátku svého mandátu.

EOK zaslala předsedkyni von der Leyen žádost o objasnění důvodu tohoto zpoždění a ujištění, že směrnice bude pokračovat i přes tlak, aby iniciativu odložila.

Zástupkyně generálního tajemníka EOK Esther Lynch uvedla:

„Velké podniky rády předstírají, že se daří úspěšně snižovat rozdíl v odměňování žen a mužů prostřednictvím dobrovolných opatření. Pokud by však změny pokračovaly současným tempem, ženy v Evropě by na rovnost v odměňování čekaly více než 100 let. Ženy, které během koronakrize v první linii pracovaly v systematicky podhodnocované pečovatelské a úklidové práci, ty nyní potřebují spravedlnost.

„Ursula von der Leyen vzbudila naděje na skutečnou změnu svým příslibem do 100 dnů předložit závazná opatření pro transparentnost odměňování, ale zdá se, že se to z agendy vytrácí pod tlakem těch, kteří nepřejí ani ženám ani rovnosti, a kvůli zaujatosti, s kterou se ženy tak často setkávají, když se domáhají rovnosti v odměňování.

„Naléhavě žádáme předsedskyni Komise, aby podpořila komisařku Dalli a upřednostnila opatření týkající se transparentnosti odměňování, která jsou naléhavě nutná k dosažení skutečného pokroku směrem k rovnosti a nabízíme jí plnou podporu odborů při obraně žen.“

Země rozdíl v odměňování 2010 (v %) rozdíl v odměňování 2018 (nebo poslední údaj, v %) Kdy by při současném tempu rozdíl zmizel
EU 15.8 14.8 2104
Belgie 10.1 6 2028
Bulharsko 13 13.5 Rozdíl se zvyšuje
Česko 21.6 20.1 2121
Dánsko 17.1 14.5 2061
Německo 22.3 20.9 2121
Estonsko 27.7 22.7 2058
Irsko 13.9 14.4 Rozdíl se zvyšuje
Řecko 15 12.5 (2014) 2034
Španělsko 16.2 14 2046
Francie 15.6 15.5 Více než 1000 let
Chorvatsko 5.7 10.5 Rozdíl se zvyšuje
Itálie 5.3 5 (2017) 2074
Kypr 16.8 13.7 2051
Lotyšsko 15.5 14.1 Rozdíl se zvyšuje
Litva 11.9 14 Rozdíl se zvyšuje
Lucembursko 8.7 4.6 2027
Maďarsko 17.6 11.2 2031
Malta 7.2 11.7 Rozdíl se zvyšuje
Holandsko 17.8 14.8 2051
Rakousko 24 19.6 2052
Polsko 4.5 8.8 Rozdíl se zvyšuje
Portugalsko 12.8 16.2 Rozdíl se zvyšuje
Rumunsko 8.8 3 2022
Slovinsko 0.9 8.7 Rozdíl se zvyšuje
Slovensko 19.6 19.4 2097
Finsko 20.3 16.3 2046
Švédsko 15.4 12.2 2050