Mapujeme firemní pracoviště s umělou inteligencí v ČR

Svaz plně podporuje ambice vlády ČR stát se jedním z evropských středisek umělé inteligence. Z tohoto důvodu přijal možnost podílet se na tvorbě národní strategie pro rozvoj umělé inteligence v ČR. Národní strategie musí být založena na reálných datech a znalosti praxe.

Z těchto důvodů nutně potřebujeme kvantitativní data o výzkumu, vývoji a výrobě algoritmů a software pro umělou inteligenci, ale i o využití umělé inteligence v ČR. Zatímco např. pro zemědělství je jednoduché zjistit počet farmářů a výměru obdělávané půdy, umělá inteligence byla a dosud je zejména pro státní správu a její instituce, jakož i pro mnohé politiky jen abstraktním pojmem.

Dovolujeme si Vás proto oslovit s žádostí o spolupráci týkající se základního sběru dat tak, abychom mohli jasně prokázat, že AI je v ČR důležitým průmyslovým a vědeckým odvětvím s významným růstovým potenciálem, které zaměstnává množství lidí a vytváří vyšší přidanou hodnotu pro hospodářství ČR.
Prosíme o vyplnění dotazníku za Vaši firmu do 15.2.2019 zde