Poprvé zasedala Rada vlády pro veřejné investování, řešila rekodifikaci stavebního práva

Rada vlády pro veřejné investování se na svém prvním zasedání 28. ledna 2019 zabývala především Národním investičním plánem
Rada vlády pro veřejné investování se na svém prvním zasedání 28. ledna 2019 zabývala především Národním investičním plánem
V pondělí 28. ledna 2019 se ve Strakově akademii uskutečnilo první zasedání nově ustavené Rady vlády pro veřejné investování. Její členové se zabývali přípravami Národního investičního plánu, plány vlády na rekodifikaci stavebního práva či možnostmi financování velkých investičních projektů.

„Byl to takový brainstorming, kde jsme si řekli, co všechno chceme řešit,“ popsal úvodní zasedání premiér a předseda Rady Andrej Babiš. Za nejdůležitější problém, který musí vláda v této oblasti řešit, označil současný stav legislativy.

„Na příští zasedání dostaneme přehled o stavu rekodifikace stavebního práva. To je asi nejdůležitější zákon, který se připravuje a měl by jít zřejmě v březnu na vládu. Další zákony připravuje a předkládá například ministr dopravy. Bavili jsme se i o standardech ve stavebnictví, o technických normách, o projektových pracích. Také jsme diskutovali o tom, zda by nebylo vhodné v určitém směru změnit rozpočtová pravidla, protože velké projekty a vlastně i to projektování začne, až když je schválena celá částka. Na to mají jednotlivá ministerstva různý názor. Ministerstvo financí dokonce tvrdí, že je možné začít nějaký projekt a investovat nějakou částku bez toho, aby byly pokryty celé náklady té investice,“ konstatoval předseda vlády.

Dalšími tématy jednání byly plánovaná státní expertiza, která by měla probíhat u všech velkých investičních projektů o hodnotě nad 300 milionů korun, či možné zdroje financování. Kromě státního rozpočtu chce vláda využít i evropské peníze, ale v úvahu připadá i financování formou úvěrů od Evropské investiční banky, Českomoravské záruční a rozvojové banky či financování formou tzv. PPP projektů, tedy ze soukromých peněz, které se pak investorovi vrací formou výnosů.

„Je třeba, aby ministři specifikovali na léta 2020, 2021 a 2022, pokud tyto rozpočty bude dělat ještě naše vláda, aby ukázali připravenost jednotlivých investic podle cashflow, abychom to potom mohli promítnout do rozpočtu. Velké projekty jsou totiž finančně rozdělené do více let,“ poukázal premiér Babiš. „PPP projekty se nám tady historicky moc nedaří. Požádali jsme Hospodářskou komoru, která s námi spolupracuje na rekodifikaci stavebního práva, aby připravila analýzu a porovnala jiné evropské státy, u kterých investic bychom mohli tento způsob investování uplatnit. Výhoda je v tom, že stát nemá až takové výdaje, ale pronajme si to a to cashflow je potom podstatně méně náročné,“ doplnil.

Rada vlády pro veřejné investování je novým orgánem na vládní úrovni, jehož úkolem je koordinovat a posuzovat velké investiční akce v České republice. Ustavena byla na jednání vlády 21. ledna 2019. Jejími členy jsou vedle premiéra, který je zároveň i předsedou Rady, ministři dotčených rezortů – dopravy, financí, pro místní rozvoj či životního prostředí. Jednání se zúčastnili představitelé Hospodářské komory, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, na dnešním jednání byl přítomen i generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky a zástupci dalších organizací.