MPO začalo přijímat žádosti do projektu Indie

MPO spustilo 19. září 2018 příjem žádostí o zařazení do Projektu Indie  – Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie (dále jen „Projekt“). Rozhodl a schválil to Koordinační orgán pro ochranu hranic a migraci s okamžitou účinností.

Cílem tohoto Projektu je konkrétní výběr uchazečů z těchto států. Tento projekt je určen pouze pro přímého zaměstnavatele, který splní kritéria Projektu (pracovní pozice dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO hlavní třídy 1-3, pracovní místo nahlášené na příslušném Úřadu práce, bezdlužnost kandidáta na zařazení atd.).

O podaných žádostech bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na základě doporučení podnikatelské reprezentace https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/2018/9/priloha-zadost-o-doporuceni-rev-final.docx (SP ČR, HK ČR, KZPS, AMSP) nebo CzechInvest.

Roční kvóta v projektu je 500 žádostí. Žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu budou přijímány od 1. října 2018 na Zastupitelském úřadě ČR v Novém Dillí.

Žádosti o zařazení do Projektu je možné podávat prostřednictvím e-mailu do k tomu určené e-mailové schránky (projektindie@mpo.cz.).

Více informací naleznete na webových stránkách MPO: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rozsireni-pilotniho-projektu-ukrajina-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-o-indii–240111/ 

V případě podání Žádosti o doporučení pro zařazení do Projektu Indie kontaktujte Mgr. Terezu Hejlovou, email: thejlova@spcr.cz

Lenka Dudková

 

kategorie Právní infoservis