Na tripartitě projednal Svaz průmyslu školství nebo minimální mzdu

Na listopadovém jednání tripartity, kde se scházejí zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů, hájil Svaz průmyslu a dopravy ČR zájmy zaměstnavatelů například v oblasti školství nebo digitální agendě. Vysvětloval také, proč firmy potřebují předvídatelnou minimální mzdu.

DIGITÁLNÍ AGENDA

„Jednou z hlavních priorit České republiky se musí stát příprava obyvatel na digitální technologie. Vzdělávání proto považujeme za klíčové pro další rozvoj digitální ekonomiky. Stát investuje stovky milionů korun do e-governmentu a digitalizace státní správy, do rozvoje digitálních dovedností ale dostatek financí nejde. V souvislosti s naplňováním strategie Digitální Česko pro rok 2020 zcela chybí konkrétní aktivity související s digitálním vzděláváním a společností 4.0, proto apelujeme na vládu, aby se na ně zaměřila,“ vyzývá Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Oceňujeme, že v oblasti e-governmentu došlo po letech ke skutečnému průlomu ve zlepšení služeb pro občany. Stalo se tak díky zákonu o právu na digitální službu, projektům bankovní identity a digitálních technických map. Klíčem k tomuto úspěchu byla mimo jiné i příkladná spolupráce se soukromým sektorem,“ sděluje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

MINIMÁLNÍ MZDA

„Minimální mzda pro rok 2020 by se měla zvýšit maximálně o 700 korun na 14 050 korun. Toto zvýšení vychází z odhadovaného růstu ekonomiky, inflace za letošní rok i předpokládaného růstu mezd na příští rok. Částka také odpovídá námi navrhovanému valorizačnímu mechanismu, podle kterého by se minimální mzda na rok 2020 vypočítala jako 44 procent z průměrné mzdy za rok 2018. Po zaokrouhlení jde právě o navýšení o 700 korun,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Ministerstvo práce předložilo do vnějšího připomínkového řízení tři varianty na zvýšení minimální mzdy. Ani u jedné z nich neuvedlo parametry, jak k navrhovaným částkám došlo,“ dodává Jan Rafaj.

REFORMA ŠKOLSTVÍ

„Je třeba, aby Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ obsahovala důležitá témata přípravy žáků a učitelů na využívání digitálních technologií, modernizaci odborného vzdělávání i dalšího vzdělávání. Je důležité, aby naznačila i využití průlomových technologií nejen ve vzdělávacím procesu ale i při řídících, administrativních i správních činnostech resortu,“ komentuje viceprezidentka Svazu průmyslu Milena Jabůrková.

Svaz průmyslu a dopravy stále bojuje, aby vláda dodržela slib a zvýšila platy učitelům o 15 %.

„Jsem přesvědčen, že budoucnost naší země je ve vzdělanosti a vzdělaných lidech. K tomu potřebujeme kvalitní učitele a musíme je umět zaplatit. Proto vyzýváme vládu, aby přesunula v rozpočtu na rok 2020 potřebnou částku 5 miliard korun ve prospěch rozpočtu ministerstva školství a splnila svůj slib zvýšit učitelům platy dva roky po sobě o 15 %,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Platy učitelů jsou dnes zhruba na úrovni 61 % mzdy průměrného vysokoškoláka. To není dobře. Mladí učitelé do 30 let mají platy okolo 30 tisíc korun. Možná proto jich je v českém školství jen asi 8 %. Přitom už dnes chybí v našem školství 5 tisíc učitelů a do pěti let jich bude chybět dokonce 11 tisíc,“ vysvětluje Jaroslav Hanák.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy