„Nejvíce nedostatků s klimatizací zjišťujeme ve starých či starších budovách.“

Pomalu končící léto přineslo ve svém průběhu také v několika týdnech vysoké teploty, které na mnoha pracovištích znepříjemňovaly práci zaměstnanců. Jsou pracoviště v dostatečné míře vybavena klimatizačním zařízením? Kde se projevuje jejich nedostatek a jak mohou závodní organizace OSŽ problémy v tomto směru řešit? Co je nutné, aby i v jiných případech, kdy se na pracovištích vyskytují problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, učinili zaměstnanci, příslušné ZO OSŽ a také svazoví inspektoři BOZP, kteří mají v tomto směru potřebné znalosti a zkušenosti? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor vedoucí svazový inspektor BOZP Miroslav Feber.

I v horkém létě probíhají prověrky a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích. V čem je toto roční období pro BOZP specifické a s jakými závadami či nedostatky se nejčastěji setkáváte?
V současné době se jako největší problém jeví nedostatečné vybavení pracovišť klimatizací. Jedná se nejčastěji o osobní pokladny, dopravní kanceláře, stanoviště dozorců výhybek a další podobná pracoviště. Klimatizace by dnes již měla patřit ke standardnímu vybavení pracovišť, bohužel v mnoha případech tomu tak není. Nejvíce nedostatků v tomto směru zjišťujeme ve starých či starších budovách, na druhé straně již celá řada budov prošla rekonstrukcemi, při nichž je klimatizace jejich součástí. V poslední době se v této věci opravdu hodně zlepšilo, stále je však, bohužel, mnoho pracovišť, která klimatizaci postrádají.

Klimatizace je nejen otázkou zpracovaných projektů, ale je to záležitost nepochybně také finančně náročná. Jaký je Váš pohled na tuto věc z této stránky?
Ano, je pravdou, že zavést klimatizaci na všechna potřebná pracoviště není možné ze dne na den. Je však nutné na tuto věc myslet po celý rok a využívat finančních prostředků, které jsou v kolektivních smlouvách určeny na BOZP. Hlavně by se tyto případy měly řešit tam, kde zaměstnanci tráví dlouhé hodiny, celé dlouhé dvanáctihodinové směny v uzavřených místnostech a při zvýšených teplotách.

Jak vlastně mají postupovat zaměstnanci, kteří mají na pracovišti jakýkoliv problém s BOZP, třeba i se vzpomenutou klimatizací?
Zde mají nezastupitelnou úlohu závodní výbory OSŽ, kam se má zaměstnanec, který zjistil nějakou závadu prioritně obrátit a závadu nahlásit. Závodní výbor OSŽ pak na tuto skutečnost upozorní zaměstnavatele a ten by měl závadu uvést do pořádku. Pokud se tak nestane, měl by se Závodní výbor obrátit na příslušné svazové inspektory BOZP, kteří mu potom poradí nebo pomohou při řešení nedostatku. Pokud však mohu ze své praxe hodnotit, zaměstnavatel většinou problém vyřeší, aniž by docházelo k nějakým větším průtahům. Takže znovu připomínám: nebát se ozvat, oslovit ZO OSŽ a ta již většinou ví, co má dělat. Pravdou ovšem je, že i zde existují případy, kdy ZO OSŽ věc neřeší a to je škoda, neboť svazoví inspektoři BOZP jsou základním organizacím v problematických případech vždy připraveni pomoci.

Můžete uvést nějaký příklad z poslední doby, který se podařilo ve spolupráci s BOZP vyřešit?
Netýká se to sice klimatizace, ale jde rovněž o pracovní komfort. Nedávno se podařilo vyřešit problém s nedostatkem soukromí při odpočinku mezi směnami u vlakových čet v Koutech nad Desnou. Místnost určená k odpočinku tam byla rozdělena pouze chabou příčkou, takže vlakové čety byly při odpočinku rušeny hovorem sousedící úklidové čety. Na tuto skutečnost bylo vedení ZAP Olomouc upozorněno ze strany OSŽ a začalo věc řešit. Místnost byla stavebně rozdělena na dvě oddělená pracoviště, takže v současné době vše odpovídá potřebným normám. Místnost pro vlakové čety je vybavena vším, co je potřebné a splňuje veškeré požadavky BOZP. Ze strany BOZP zde byla provedena kontrola, při níž bylo konstatováno, že zaměstnanci jsou s novým stavem spokojeni. Oceňuji zde přitom velice vstřícný přístup vedení RP ZAP Olomouc, které se i ve velice složité pandemické situaci k této problematice postavilo čelem.

Dá se tedy říci, že v podobných případech nestačí pouze nadávat, ale je nutné aktivně konat?
Ano, tak by tomu mělo být, bohužel ne vždy se tento postup uplatňuje a pak vzniká řada nedorozumění. Svazoví Inspektoři BOZP jsou tu od toho, aby v případě, že se věc neřeší, byli na tuto skutečnost upozorněni a mají dostatek zkušeností, aby mohli v rámci své pravomoci věc dovést do úspěšného konce.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ