Zaměstnanci a klienti pobytových sociálních zařízení se budou od září pravidelně testovat

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci po jednání vlády představil mj. novinky v protiepidemických opatřeních, 30. srpna 2021.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci po jednání vlády představil mj. novinky v protiepidemických opatřeních, 30. srpna 2021.
Zaměstnanci v sociálních službách, které poskytují péči v pobytových zařízeních, i klienti a uživatelé těchto služeb se od 1. září budou muset nechat pravidelně co sedm dní testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2. Příslušná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 30. srpna 2021.

Nařízené opakované testování na covid-19 se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované, prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží vlastním platným výsledkem PCR testu. Nebude se vztahovat ani na klienty v terminálním stádiu nemoci v hospicích. V případě zaměstnanců se tato povinnost bude vztahovat až na zmíněné výjimky na všechny, kteří přicházejí s klienty či uživateli sociálních služeb do styku, přičemž za zaměstnance se budou považovat i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků. Pravidelné testování se tak bude týkat například domovů pro seniory, lůžkových zařízení pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů či odlehčovacích pobytových služeb.

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo vydání ochranného opatření, kterým nařizuje provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v České republice, aby prováděli namátkové kontroly cestujících přilétajících do České republiky. Kontroly se v součinnosti s Policií ČR a Celní správou mají zaměřit na dodržování platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví, zejména na vlastnictví dokladů, které jsou pro vstup do ČR v současnosti třeba, jako jsou vyplněný příjezdový formulář či národní certifikát o očkování, případně doklad o negativním testu na SARS-CoV-2.

Ministr zahraničních věcí informoval vládu o dočasném uzavření velvyslanectví České republiky v Kábulu z bezpečnostních důvodů. Velvyslanec Baloun bude jako v případě jiných států EU působit prozatím z ústředí. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva zahraničních věcí.

Vláda projednala mimo jiné také tři poslanecké návrhy novel zákonů. K návrhu novely zákona o myslivosti přijala nesouhlasné stanovisko, s návrhy novel transplantačního zákona a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí vyslovila souhlas. Rozhodla také o navýšení finančních prostředků na platy policistů o téměř 24 milionů korun změnou systemizace Policie České republiky a systemizace Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021. Z těchto peněz budou uhrazeny přesčasy a další platové výdaje pro policisty, kteří budou ve dnech 8. a 9. října zajišťovat bezproblémový průběh voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-30–srpna-2021-190410/.