Nezaměstnanost v prosinci vzrostla, uchazečů meziročně ubylo

K 31. 12. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 215 532 uchazečů o zaměstnání. To je o 18 243 více než v listopadu a o 16 002 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší prosincovou hodnotu od roku 1996, kdy bylo bez práce 186 339 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 196 285 dosažitelných uchazečů.
 
Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 2,9 % (listopad 2019 – 2,6 %, prosinec 2018 – 3,1 %). Zaměstnavatelé nabízeli v prosinci prostřednictvím ÚP ČR 340 957 volných pracovních míst, z toho 11 227 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 74 547 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince (absolutní hodnota bez rozlišení profese a regionu – 2,9 uchazeče na 1 volné pracovní místo). U dalších 266 410 pozic, tedy 78 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen 2019) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.
 

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 12. 2019

2,9 %

Počet uchazečů o zaměstnání

215 532

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

196 285

Míra nezam. podle EUROSTAT (říjen 2019)

2,2 %

Počet volných pracovních míst (VPM)

340 957

Počet VPM „bez příznaku“ pro cizince

74 547

Počet VPM vhodných pro cizince

266 410

 
 
Situace na pracovním trhu odpovídala v prosinci dlouhodobému stavu, ročnímu období a také běžnému vývoji ke konci roku, kdy nezaměstnanost pravidelně roste.
„S příchodem zimy postupně končí sezónní práce zejména v zemědělství či ve stavebnictví, a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například  živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost,“ uvádí generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

 
Nezaměstnanost během celého loňského roku kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy. Zároveň ale v meziročním srovnání setrvale klesala.
 
„Situace se na trhu práce v roce 2019 vyvíjela velmi příznivě. Z pohledu Úřadu práce ČR představuje bezesporu výborný výsledek nízká nezaměstnanost a snížení podílu dlouhodobě nezaměstnaných. Pro pracovní trh byl charakteristický vysoký počet volných pracovních míst a nízký počet uchazečů o zaměstnání. Značnou část z nabízených pozic, více než dvě třetiny, tvořila místa pro nekvalifikované pracovníky, na která měli zaměstnavatelé zájem přijmout cizince jako další zdroj pracovní síly. V letošním roce očekáváme nadále spíše stabilní situaci. Budeme pokračovat v aktivním přístupu k zaměstnavatelům a vyhledávání pracovních příležitostí pro ty nezaměstnané, kteří mají ztížený přístup na trh práce, včetně využití aktivní politiky zaměstnanosti. Současná příznivá situace odhaluje i limity dostupné pracovní síly. Musíme tak umět reagovat na přicházející změny související s Průmyslem 4.0 a Prací 4.0. Ty mohou na jedné straně způsobit zánik některých profesí, na straně druhé ale přinesou možnosti pro vznik nebo posílení důležitosti těch oblastí, kde lidskou práci a osobní přístup stroje nahradit nemohou. A to je příležitost pro další vzdělávání, rekvalifikace nebo kariérové poradenství, které Úřad práce ČR rovněž poskytuje,“ shrnuje generální ředitelka.
 
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR