Podnikatelská mise s předsedou Senátu PČR do Jordánska

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Vás z pověření Senátu Parlamentu České republiky srdečně zve k účasti v podnikatelské misi do Jordánského hášimovského království, která bude doprovázet předsedu Senátu PČR Jaroslava Kuberu při jeho návštěvě.
 

Podnikatelská mise se uskuteční v termínu 6. – 9. března 2020.

Hlavním bodem našeho programu bude podnikatelské fórum a B2B jednání v Ammánu, na které budou našimi partnerskými organizacemi pozváni partneři dle Vašich požadavků. Podnikatelskou delegaci povede prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pan Jaroslav Hanák. Delegace bude sestavena nejen z představitelů firem, které již mají v daném regionu rozpracovány projekty, a které by tato významná návštěva mohla podpořit, ale i firem, které chtějí navázat nové obchodní kontakty.

Program podnikatelské mise intenzivně připravujeme a co nejdříve jej zveřejníme.

Účast v podnikatelské misi je vhodná zejména pro firmy aktivní v oblastech:
  • energetiky
  • strojírenství
  • vodohospodářství a ochrana životního prostředí
  • infrastruktury pro uprchlické tábory
  • elektrotechnika
  • zdravotnictví

Jordánské partnerské obchodní komory jsou nicméně připraveny najít relevantní partnery i pro české firmy podnikající v jiných oborech. Kompletní přehled perspektivních oblastí pro export včetně aktuálních příležitostí najdete v mapě oborových příležitostí.

UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK JE DO PONDĚLÍ 27. ledna 2020.

Záloha na účastnický poplatek činí pro jednoho účastníka 42.000,- Kč (členské firmy SP ČR mají 5% slevu, tj. 39.900Kč) zahrnuje:

Vízové poplatky, kvalitní ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přepravu autobusem, účast na podnikatelském fóru a B2B jednání, případné tlumočení, zápis v prezentačním katalogu účastníků v angličtině, účast na společných akcích, občerstvení, náklady související s dobrovolným programem, náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty. Před cestou obdržíte zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Vyúčtování bude provedeno po návratu daňovým dokladem po závěrečné kalkulaci všech nákladů spojených s cestou. Let vládním speciálem Praha – Ammán a Ammán – Praha účastníci nehradí.
 

ŘÁDNÁ REGISTRACE NA MISI ZAHRNUJE:

  1. Závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu ihavirova@spcr.cz
  2. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který naleznete na adrese: https://registrace.spcr.cz/?eventId=778&controller=event&task=individualRegister
  3. Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v Powerpointu. Bude sloužit pro prezentaci delegace na podnikatelských fórech.
  4. Zaslání kopie pasu účastníka
Výběr místních firem pro B2B bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě. Prosíme proto o konkrétní upřesnění Vašich zájmů a případně i rozjednaných projektů v příslušných kolonkách v elektronickém formuláři. Tyto informace slouží také jako podklad pro doprovázeného představitele státu.  
 
Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že údaje budou použity pro výrobu tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe druhou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem.
 
Po obdržení Vaší závazné přihlášky a provedení elektronické registrace Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou. Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažerka Sekce mezinárodních vztahů Irena Havířová (ihavirova@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 403.

 

Přílohy

Vzorový snímek

Irena Havířová Tauerová
kategorie Podnikatelské mise a semináře