Odboráři z Týnce nad Sázavou jsou na JAWU hrdí

Motocykly z továrny JAWA v Týnci nad Sázavou jsou jedinečným fenoménem českého průmyslu. Jejich věhlas překonal hranice naší republiky a v těžké konkurenci se dokázaly prosadit i v zahraničí. Stačí zmínit například jejich úspěšnou výrobu v Indii. Není se co divit, hlavní devízou JAWY byla vždy jednoduchost, spolehlivost a nadčasový design.
 
Současný retro trend nahrává historicky prověřeným strojům a krásné „Kývačky“ a „Péráci“ z JAWY v moderní úpravě znovu dobývají český trh a zájem projevují i motorkáři z dalších evropských zemí. Dobře si vedou i nové modely. Není divu, že zaměstnanci firmy jsou na své výrobky hrdí. V prostředí prosperující firmy se dá očekávat, že vztahy managementu a zaměstnanců jsou na dobré úrovni. To potvrzují jak zástupci místních odborů, tak vedení.
 
„S vedením podniku vycházíme velmi dobře. Naše vztahy jsou založeny na respektu a věcné komunikaci. Klademe důraz na vzájemnou informovanost mezi managementem a odbory, proto pravidelně zveme jednatele společnosti na zasedání výboru a členské schůze ZO OS KOVO. Aktuální informace od zástupců firmy, kteří nás seznamují s finanční a výrobní situací a s plány do budoucna, nám umožňují vést efektivní kolektivní vyjednávání,“ zdůrazňuje oboustrannou snahu o dobrý sociální dialog ve firmě Martin Niesner, člen výboru ZO OS KOVO JAWA Moto.
 
Týnečtí kováci fungují v současnosti bez předsedy. Zdeněk Šandera, který vedl místní ZO do června a jehož podpis stojí pod kolektivní smlouvou na rok 2021, odešel do důchodu a místo předsedy je prozatím neobsazeno. Za odbory v JAWĚ vystupuje člen výboru ZO Martin Niesner, který zároveň odpovídá za BOZP. Týneckou ZO vede předseda Koordinační rady ZO OS KOVO JAWA Moto a předseda ZO OS KOVO při a.s. Jihostroj, Bc. Jiří Řihout. Jeho zkušenosti s vedením základky ve společnosti Jihostroj, a.s., ve Velešíně, pod kterou JAWA spadá, jsou pro odboráře přínosem. Jiří Řihout rovněž působí jako zástupce v Krajském sdružení pro Jihočeský kraj. Podle něho se s managementem JAWY daří vést dlouhodobě kvalitní sociální dialog. Odpovídají tomu i výsledky kolektivního vyjednávání. „Vyjednávání zahajujeme vždy koncem října předložením návrhu kolektivní smlouvy na další období. KS v JAWĚ Moto je uzavírána na kalendářní rok. Ta poslední garantuje od 1. ledna 2021 každému zaměstnanci solidní mzdový růst. Pro tento rok se jedná o čtyři procenta, minimálně však 99 korun na hodinu. V uplynulém období 2018–2021 bylo ve společnosti JAWA Moto dohodnuto celkové zvýšení základních mezd zaměstnanců minimálně o 22 procent s tím, že minimální základní mzda (1. tarifní stupeň) se ve stejném období zvýšila minimálně o 20 korun na hodinu,“ upřesňuje předseda koordinační rady.
 
Jednatel a výkonný ředitel společnosti JAWA Moto, spol. s r. o., František Hruška dobrou spolupráci s odbory potvrzuje. Navzdory problémům, které přináší covidová pandemie, vidí budoucnost JAWY optimisticky. „Témata, v nichž se postoje vedení firmy a odborů zásadně odlišují, neexistují. Podle v současné době zpracovávaného výhledu na období cca pěti následujících let lze předpokládat postupné zvyšování výroby a prodeje motocyklů spojené s náborem nových zaměstnanců,“ uvádí příznivou předpověď pro zaměstnance a fanoušky motocyklů.
 
Nalézání shody je mottem odborové práce
JAWA v současné době zaměstnává zhruba osmdesát lidí. V OS KOVO jich je sdruženo patnáct. Počet členů se za čtyři roky snížil o padesát procent. Jejich úbytek je zapříčiněn především odchodem do důchodu. Získat nové zájemce není jednoduché. Za uplynulé čtyřleté období místní kováci pár členů přijali, statistiku to příliš nezvedlo. I tak se jim ale daří sjednávat kvalitní kolektivní smlouvy ve prospěch všech zaměstnanců. Podle Jiřího Řihouta je důležité udržet růst mezd. „Stejně jako je to v jiných odborových organizacích, je naším zásadním požadavkem každoroční dynamický mzdový růst. Prioritou je navíc růst základních (tarifních), tzn. zaručených mezd každému zaměstnanci. Dlouhodobým cílem je dosáhnout v JAWĚ Moto takovou hodnotu průměrné mzdy, která je obvyklá v kovozpracujícím průmyslu ve Středočeském kraji,“ zdůrazňuje. Základ úspěšné činnosti odborů vidí v týmové práci. „O všech důležitých tématech jednáme a snažíme se formulovat společný závěr, se kterým jdeme na jednání s vedením. Týká se to především obsahu kolektivní smlouvy a jejího plnění. Bylo by špatné, aby se tři lidé (koordinační rada) nebo čtyři lidé (výbor ZO) nedokázali spolu domluvit. Osobně jsem přesvědčen, že hledání a nalézání shody je hlavním mottem odborové práce,“ dodává.
 
JAWA znovu dobývá české silnice
Historie značky JAWA sahá do dvacátých let minulého století. Jedná se o nejstarší dosud existující československou firmu na výrobu motocyklů. Založena byla v roce 1922 českým konstruktérem, vynálezcem a průmyslníkem Františkem Janečkem. Původním zaměřením zbrojovka se od roku 1929 věnovala výrobě motocyklů i automobilů. Dnes je značka JAWA neodmyslitelně spjata především s motocykly. Od doby svého založení jich vyrobila téměř 3,5 milionu. „Kývačka“, „Panelka“ nebo „Pérák“, to jsou pojmy, při nichž se pamětníkům vybaví ikony českých silnic. Sportovně založení motoristé nedají dopustit na JAWU 500 OHC z poloviny padesátých let. Její sběratelská cena každým rokem stoupá. Historické „mašiny“ jsou součástí expozice firemního muzea. Sbírka je však neveřejná a své skvosty otevírá veřejnosti pouze při významných výročích firmy. Na nové stroje reaguje český trh se zájmem. Podle ředitele Františka Hrušky je zatím nejúspěšnějším modelem JAWA 300 CL. Jeho design byl inspirován právě érou slavných „Kývaček“ z počátku 50. let. Jedná se ovšem o moderní stroj, jehož srdce tvoří moderní pohonná jednotka s rozvodem DOHC a šestistupňovou převodovkou.
 
„JAWA prodává své motocykly převážně v Česku, z výraznějších odběratelů v zahraničí lze jmenovat Slovensko. Naším cílem je proniknout výrazněji i do ostatních zemí v Evropě, kde současný prodej činí přibližně desítky motocyklů ročně. V současné době JAWA vyrábí a prodává cca sedm základních verzí motocyklů v kubaturách od 300 ccm do 500 ccm. Jedná se o tradiční dvouválcové JAWY 350 s dvoutaktním motorem, dále dva typy motocyklů JAWA 350 OHC, vyráběné ve spolupráci s asijskou firmou, motocykly JAWA 300 CL a JAWA 350 CL Pérák vyráběné na základě licenční smlouvy v Indii a v neposlední řadě dva typy motocyklů RVM 500 by JAWA vyráběné ve spolupráci s naším obchodním partnerem z Argentiny. Nejúspěšnějším modelem se v současné době jeví motocykl JAWA 300 CL vyráběný v Indii,“ upřesňuje ředitel František Hruška.
 
Přísná covidová opatření se nevyhnula ani týneckému závodu. Vedení podniku i zástupci odborů se shodují na tom, že v JAWĚ věnovali maximální pozornost zamezení šíření viru. Několik málo pozitivně testovaných výrobu neohrozilo.
 
Jiná situace nastala v dodávkách dílů a komponentů dovážených ze zahraničí, zejména z Asie. Zde stále dochází k výpadkům. Odstávky by mohly zaměstnance bez kompenzace mezd ohrozit.
 
„V minulém období byly hlavním tématem dodávky a expedice motocyklů. To souviselo především s nepříznivou epidemiologickou situací v celém světě. Proto byla uzavřena dohoda o tzv. ,odstávce‘ s náhradou mzdy ve výši 80 procent průměrného výdělku,“ zdůrazňuje význam vyjednávání mezi odbory a managementem předseda Koordinační rady ZO OS KOVO Jawa Moto, Bc. Jiří Řihout.
 
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák