Stres a muskuloskeletální poruchy – Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 5

Pátá část mediální kampaně Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy.

Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně postihující kosti, svaly, klouby, vazy, šlachy i nervy. Mezi nejčastější MSD vznikající v souvislosti s prací patří bolesti zad (bolesti bederní páteře), onemocnění horních končetin (syndrom karpálního tunelu), otoky dolních končetin a další. Stres a psychosomatika hrají důležitou roli ve výskytu MSD. Stresový charakter práce může být jednou ze základních vyvolávajících příčin MSD.

ZÁKONNÁ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE

Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění nebo minimalizování. To se týká i muskuloskeletálních poruch.

Téměř 40 % firem v České republice uvádí, že se u nich vyskytuje rizikový faktor „časová tíseň“.

Plakát kampaně

Přílohy: