OS KOVO vládě

Vážený pane místopředsedo vlády,
 
obracím se na Vás jménem zaměstnanců ocelářského průmyslu České republiky, které má Odborový svaz KOVO tu čest zastupovat. Dovoluji si Vás požádat, aby Česká republika podpořila prodloužení ochranných opatření na dovoz oceli do Evropské unie. Podle mých informací představí Evropská komise v nejbližších dnech návrh konkrétních parametrů prodloužení ochranných opatření.
 
Odborový svaz KOVO podporuje bez výhrad argumenty obsažené v dopise zaměstnavatelské organizace – Ocelářské Unie, který Vám byl zaslán dne 1. 6. 2021. Nebudu je opakovat, ale se vší vážností Vás žádám o jejich promítnutí do stanoviska, které zaujme ČR k této problematice. Do značné míry na tom závisí osud tisíců pracovních míst v ocelářském průmyslu ČR, a tedy zaměstnanců a jejich rodin. OS KOVO je v případě zohlednění stanovisek Ocelářské Unie ve stanovisku ČR připraven aktivně podpořit postup vlády ČR v této záležitosti.
 
S pozdravem  
 
Jaroslav Souček
předseda Odborového svazu KOVO
 
 
  • Zdroj: OS KOVO