OS SOO podporuje výzvu Kolegia ředitelů adresovanou premiérovi

Odborový svaz státních orgánů a organizací, který v pracovně právních vztazích prostřednictvím svých odborových organizací zastupuje většinu strážníků městských a obecních policií, plně podporuje výzvu Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy (dále jen „Kolegium“), která byla zaslána předsedovi vlády dopisem ze dne 10. 1. 2022.
 
OS SOO se jednoznačně ztotožňuje s konstatováním Kolegia, že není vyřešeno postavení obecních a městských policií v integrovaném záchranném systému v návaznosti na systém sociálního zabezpečení, že nejsou vyjasněny úkoly obecních a městských policií v režimu samostatné a přenesené působnosti, včetně úkolů ve vztahu k epidemii onemocnění COVID-19 a v neposlední řadě, že financování obecních a městských policií je prováděno zcela nevyhovujícím a nefunkčním způsobem.
 
Z Výzvy Kolegia zcela jasně vyplývá, že nedostatky v oblasti obecních a městských policií mají neustále narůstající charakter. Z tohoto důvodu OS SOO žádá premiéra Fialu o urychlené řešeni stávající nevyhovující situace.
 
Přílohy:
 
  • Zdroj: Odborový svaz státních orgánů a organizací, Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy