Podnikatelská mise do Ázerbájdžánu

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka při jeho oficiální návštěvě Ázerbájdžánu. Mise se uskuteční ve dnech 15. až 17. května 2019 a společně ji organizují Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podnikatelskou delegaci povede předseda představenstva Komory SNS František Masopust.

Hlavním bodem cesty bude podnikatelské fórum v Baku, na které budou přizvány firmy oslovené místní partnerskou organizací.

Rámcový program:

15. 5. – odlet z Prahy do Baku, ubytování v hotelu
16. 5. – česko-ázerbájdžánské podnikatelské fórum, další program v Baku
17. 5. – návrat zpět

Účast v delegaci doporučujeme firmám působících zejména v těchto oblastech:
  • energetika, těžební a petrochemický průmysl, environmentální technologie, vodohospodářství, stavebnictví, IT, zemědělské a potravinářské technologie, zdravotnická technika ad.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. 4. 2019.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 29.700,- Kč. Cena zahrnuje ubytování v hotelu, místní transfery, společenské akce, služby místního partnera při vyhledávání firem pro B2B, zápis společnosti v oficiálním katalogu mise, občerstvení a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníků SP ČR a Komory SNS během cesty.

Upozorňujeme, že v doprovodné delegaci je pouze omezený počet míst. Doporučujeme tedy včasné podání přihlášky.

Postup přihlašování: 
Vyplněnou přihláškufiremní profil a vzorový snímek v Powerpointu zašlete nejpozději do 15. 4. 2019 na elektronickou adresu gazukina@komora.cz . Powerpointový snímek bude sloužit pro prezentaci delegace na podnikatelském fóru.

Výběr místních firem pro B2B bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě. Prosíme proto o konkrétní upřesnění Vašich zájmů a případně i rozjednaných projektů. Tyto informace slouží také jako podklad pro doprovázeného představitele státu.

Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že údaje budou použity pro výrobu tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe druhou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem. 
Po obdržení Vaší závazné přihlášky a Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou.

Podnikatelskou misi organizačně zajišťují za Komoru SNS Jana Kordačová, pověřená funkcí výkonného ředitele (kordacova@komora.cz, tel: 266 721 815, mobil 737 479 937) a za SP ČR Tomáš Hodač, manažer Sekce mezinárodních vztahů ( thodac@spcr.cz, tel: 225 279 406).

Přílohy
Přihláška na misi
Firemní profil
Vzorový snímek

Tomáš Hodač
kategorie Podnikatelské mise a semináře