Premiér Sobotka vystoupil na VII. sjezdu Odborového svazu KOVO

Předseda vlády Bohuslava Sobotky vystoupil ve čtvrtek 15. června 2017 na VII. sjezdu Odborového svazu KOVO v Olomouci. Předseda vlády ČR v projevu vyzdvihl práci Odborového svazu KOVO, který sdružuje více než 95 000 členů, a je tak největší odborovou organizací v ČR.

Sjezdu se účastnil také předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a další významní hosté.

Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na VII. sjezdu Odborového svazu KOVO

Vážený pane předsedo Součku, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo Středulo, dámy a pánové,

přeji vám hezké odpoledne tady v Olomouci.

Chtěl bych poděkovat za pozvání na váš sjezd Odborového svazu Kovo, který je vlastně největší odborovou organizací v naší zemi a je samozřejmě významným partnerem jak pro vládu, tak pro průmyslový sektor. Chtěl bych vám popřát úspěch vašeho jednání, ať už půjde o volby vašeho vedení nebo o schvalování strategických dokumentů, a dovolte mi několik poznámek k situaci, ve které se dnes Česká republika, odbory, občané, kteří žijí v České republice, nachází.

Především chci ocenit práci odborů. Myslím, že je důležité o ní mluvit. Jsem rád, že odbory jsou v naší zemi aktivní. Troufám si říct, že odbory jsou na vzestupu, což je velmi důležitá věc, protože v minulosti jsme zažívali různá období, kdy odbory ustupovaly, kdy přibývalo společností, kde odbory nefungovaly, zejména v době privatizace, v době rozpadu průmyslového sektoru.

V době privatizace to bylo i pro odbory velmi složité, ale myslím si, že jsou opět na vzestupu a že lidé začínají chápat, že je pro ně užitečné, aby ve firmě, kde pracují, měli odborovou organizaci. Takže chci poděkovat vám a vaším prostřednictvím vašim kolegům, protože to vůbec není jednoduchá věc zastávat se lidí, a vím, že řada zaměstnanců často ani neocení tu práci, kterou předsedové odborových organizací a členové výborů a odborových organizací odvádějí. Takže děkuji vám, děkuji odborům za to, že jste aktivní, protože tlak odborů je strašně důležitý. Je důležitý jak v rámci tripartity, tak je důležitý i v rámci tvorby legislativy, ale je i důležitý v rámci obrany sociálního státu.

My jsme před rokem 2013 stáli společně na náměstích, když jsme protestovali proti škrtům, které měly za cíl zlikvidovat sociální stát. Když jsme protestovali proti daňovým změnám, které měly za cíl zlikvidovat financování sociálního státu. A já jsem rád, že odbory se dokázaly takto k těm velkým společenským tématům vyjádřit, a jsem rád, že nejsou pasivní ani dnes. Ale řada věcí se změnila a já jsem rád, že jsem je mohl po roce 2013 změnit.

Chci poděkovat panu Součkovi osobně, odborovému svazu Kovo, Českomoravské konfederaci odborových svazů za intenzivní sociální dialog, který v posledních třech letech vedeme. Žádné strategické rozhodnutí vlády se neobešlo bez toho, že bychom ho neprodiskutovali v tripartitě. Ne vždy jsme se shodli, ale vždy jsme se snažili dojít co nejblíže dohodě. Vždy jsme se snažili, aby kroky, které vláda volí, byly realizovány s ohledem na udržení sociálního smíru a s ohledem na zaměstnance.

Dnes má Česká republika fungující sociální dialog. Už není potřeba organizovat shromáždění na Václavském náměstí proti politice vlády. Jsme schopni si sednout za jednací stůl a jsme schopni dosáhnout dohody, takových změn zákonů a takové vládní politiky, která nejde proti zaměstnancům, ale jde ve prospěch zaměstnanců. A fungující sociální dialog je myslím velmi důležitá věc. Dnes Česká republika patří k zemím, které jsou z tohoto hlediska sociálně stabilní.

Je to také jeden z významných faktorů našeho hospodářského růstu. Já ještě o hospodářském růstu budu mluvit, ale země, které mají dobrý sociální dialog, kde se nestávkuje, kde nejsou generální stávky, které by blokovaly fungování země každý druhý den, to jsou státy atraktivní pro investice. To jsou státy, kde se zlepšuje podnikatelské prostředí. Takže sociální dialog je významným faktorem hospodářského růstu. Na to se nesmí zapomínat. Zaměstnavatelé, často podnikatelé, o tom neradi mluví, ale je to tak.

Fungující sociální dialog je důležitý pro prosperitu a stabilitu každé země. Když jsem nastupoval jako předseda vlády, tak se České republice příliš nedařilo. My jsme tady měli stagnaci. Ačkoliv Polsko, Slovensko, Maďarsko už rostly, Česko stagnovalo a bylo potřeba s tím něco udělat. My jsme změnili hospodářskou politiku, změnili jsme ji v souladu s tím, co dlouhodobě předtím doporučovaly odbory. To znamená, zaměřili jsme se na podporu spotřeby domácností.

Pravicové vlády v tomto vždy v minulosti dělaly chybu. A když se podíváte do historie, tak vždy, když u nás vládla pravice, ekonomika klesala nebo stagnovala, a vždy když tady vládla sociální demokracie, tak ekonomika rostla. Prostě proto, že jsme přesvědčeni o důležitosti domácí poptávky. Že jsme přesvědčeni, že když lidé mají peníze, zaměstnanci, důchodci, tak je mohou utrácet, a podporují tím hospodářský růst.

My jsme od začátku jasně řekli, že měníme politiku v oblasti platů. Že měníme politiku v oblasti důchodů. A že budeme investovat peníze ze státního rozpočtu i do podpory spotřeby domácností a to hlavně ze začátku bylo strašně důležité, protože to změnilo náladu ve společnosti. Lidé se v roce 2014 přestali bát utrácet proto, že jsme jako vláda vyslali pozitivní signál a nastartovali jsme hospodářský růst. Pak jsme k tomu přidali evropské fondy. Prostě přestali jsme politikařit kolem evropských fondů, odstranili jsme lidi, kteří tam byli jenom proto, aby kradli, a spustili jsme čerpání evropských fondů. Podařilo se nám utratit všechny peníze, které jsme měli k dispozici. Skoro všechny peníze, které jsme měli k dispozici, jsme zapojili do ekonomiky, a také proto česká ekonomika rostla v roce 2016 tak, jak rostla. Také proto jsme loni měli poprvé po desítkách let rozpočtový přebytek.

Že jsme loni měli rozpočtový přebytek, bylo důsledkem toho, že jsme z evropských fondů vyčerpali, co jsme mohli. Že ty peníze se nerozkradly, ale skončily v ekonomice, a také, že jsme členy Evropské unie, což nám vlastně umožnilo ty peníze získat. Takže nastartování ekonomického růstu, podpora spotřeby domácností, jasné zrychlení čerpání evropských fondů a samozřejmě proexportní politika, podpora investic, prostě všechno, co má dělat aktivní vláda.

Já jsem přesvědčen, že vláda nemůže být pasivní, že tady není jen nějaký hlídač v rámci tržní ekonomiky, tak jak nám říkala pravice v 90. letech. Prostě vláda musí být aktivní a stát vyžaduje změny a aktivní politiku vlády zejména, když se ekonomice nedaří. Jsem velice rád, že klíčový parametr, který vlastně ukazuje sociální situaci v jednotlivých zemích, je dnes v České republice tak dobrý.

Mluvím o zaměstnanosti. My jsme dokázali za necelé čtyři roky, aby tady vzniklo víc než deset tisíc pracovních míst. Velká část těchto pracovních míst vznikla i v průmyslu. To je klíčová věc pro sociální stabilitu. Lidé potřebují mít práci. Není žádné štěstí žít ze sociálních dávek, z podpory v nezaměstnanosti. Já pokládám za klíčový úkol každé vlády, aby lidem dala šanci pracovat. Živit se poctivou prací.

My dnes máme nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Tohle tady ještě nikdy nebylo. Vždy byli Němci, Rakušané před námi, my se na ně závistivě dívali, jak mají dobrou politiku zaměstnanosti, jak mají stabilně nízkou nezaměstnanost, vždycky byli před námi. Dnes oni se na nás dívají a závidí nám, protože máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. A já si přeji, aby to tak zůstalo. Víte proč? Protože je to výborné pro zaměstnance.

V situaci, kdy zaměstnavatelé konečně musí bojovat o zaměstnance, se samozřejmě mnohem líp vyjednává o kolektivní smlouvě. V situaci, když zaměstnavatelé hledají zaměstnance, se samozřejmě mnohem lépe vyjednává o růstu platů. A to se týká samozřejmě i veřejného sektoru. Nízká nezaměstnanost podporuje růst mezd.

Chci poděkovat Josefovi Středulovi, kolegovi Součkovi a dalším, kteří to v odborech pochopili. Myslím si, že vaše kampaň Konec levné práce je velmi potřebná, důležitá a hlavně úspěšná. A my se snažíme a já se snažím jako předseda vlády na tom spolupracovat, a proto také zvyšujeme platy ve veřejném sektoru. To je nástroj, kterým vláda může přispět k tomu, aby se zvyšovaly platy v celé ekonomice. Proto také zvyšujeme minimální mzdu.

Já vím, že řada pravicových ekonomů i řada podnikatelů říká, že minimální mzda je riskantní věc. Že když zvyšujeme minimální mzdu, zvyšuje to nezaměstnanost. To přece není pravda. Naše vláda zvedla minimální mzdu rychle. Každý rok valorizujeme minimální mzdu. A klesá nezaměstnanost v České republice. Minimální mzda je důležitá, protože zvyšuje motivaci pracovat.

Bylo naprosto nepřijatelné v situaci, kdy jsem nastoupil jako premiér, že jsme měli minimální mzdu 8 500 hrubého. A jak chcete vysvětlit člověkovi, který každý den vstává do práce, pracuje na plný úvazek, a dostane 8 500 korun hrubého a vedle něj soused, který se práci vyhýbá, má v čistém více finančních prostředků? Může takhle společnost fungovat dlouhodobě? No samozřejmě, že nemůže. Takže klíčové bylo, abychom přistoupili k růstu minimální mzdy, protože minimální mzda zvyšuje motivaci pracovat, samozřejmě pomáhá k růstu sociální stability a k celkovému růstu mezd.

Ne vždy je to samozřejmě informace, která je vžitá ve společnosti, ale tím, že zvyšujeme minimální mzdu, pomáháme i vám, když vyjednáváte v privátních firmách o růstu mezd. Ten tlak ze strany minimální mzdy je velmi důležitý a já v něm chci pokračovat. Proto teď za pár týdnů bude vláda debatovat o dalším růstu minimální mzdy v příštím roce.

Já jsem slíbil, když jsme začínali, že se minimální mzda přiblíží ke čtyřiceti procentům průměrné mzdy v České republice. Už jsme blízko. Potřebujeme příští rok minimální mzdu zvednout alespoň o 1 200 korun, abychom se dostali přes čtyřicetiprocentní podíl na průměrné mzdě v České republice. Takže budeme se snažit zvýšit v příštím roce minimální mzdu na 12 200 korun, abychom této důležité mety dosáhli. Byl bych velmi rád, kdyby růst minimální mzdy pokračoval i po volbách. Takže vláda má nástroje, může proto něco udělat, a my jsme se snažili ty nástroje aktivně využívat.

Ještě mi dovolte dvě poznámky, abych nemluvil příliš dlouho. Je samozřejmě důležité, abychom udrželi sociální stát. Zejména je to důležité pro zaměstnance, protože drtivá většina zaměstnanců a značná část společnosti byla velmi překvapená, když jsme diskutovali náš návrh na progresivní zdanění, jak ve skutečnosti jsou v naší zemi nízké mzdy. Že dvě třetiny lidí mají nižší mzdu, než je průměrná mzda, která je v dnešní době někde kolem 27 000 korun hrubého.

Pro řadu expertů, novinářů, bylo veliké překvapení, jak jsou ve skutečnosti v naší zemi nízké mzdy. A řada zaměstnanců prostě potřebuje veřejné služby, aby vůbec dokázali zajistit fungování rodiny, vychovat děti, postarat se o své rodiče a prarodiče, protože bez fungujících veřejných služeb, bez sociálního státu, to nejsme schopni dnes v České republice zvládnout. Zejména při té úrovni mezd, která tady je.

Takže je v zájmu zaměstnanců, je v zájmu odborů, abychom tady udrželi silný sociální stát. To znamená zdravotnictví, bezplatné na základě platby zdravotního pojištění. Dostupné veřejné školství, kde se nebude zavádět školné. Cenově dostupné sociální služby. To je strašně důležitá věc, když se podíváme, jak se prodlužuje délka lidského života, jak prostě dnes je důležité postarat se o rodiče a prarodiče, kteří se ve vyšším věku dostávají do složitého zdravotního stavu. Takže fungující sociální služby, a tady si myslím, že je na tom důležité pracovat a spolupracovat.

My jsme se samozřejmě snažili, abychom upravili i sociální legislativu tam, kde to šlo. Tam, kde to šlo, jsme prorazili. Bylo to díky tomu, že se prosadila tato koaliční vláda. Já myslím, že lepší varianta koaliční spolupráce v Parlamentu nebyla, zejména pokud si uvědomíte, že v této Poslanecké sněmovně levice nemá většinu. Nemá většinu a pro všechnu sociální legislativu jsme museli získat velmi složitě podporu, ať už ve vládě, nebo napříč Poslaneckou sněmovnou.

Takže řada věcí se povedla, ale některé ne. Já bych rád zmínil ty, které se nepovedly a které tady zůstávají jako důležitý cíl do budoucna. Mám na mysli proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci. My jsme se snažili přesvědčit koaliční partnery, ale nešlo to. Opakovaně jsme to zkoušeli v rámci koalice. Jediné, co se nám povedlo, což je také dobře – navýšit nemocenskou u dlouhodobě nemocných. Když se nám nepovedlo zvýšit kadenční dobu, tak alespoň od třicátého dne nemoci a šedesátého dne se navyšuje platba nemocenské a tady si myslím, že to je důležitá změna. Ale v případě prvních tří dnů nemoci v této Poslanecké sněmovně na to hlasy nebyly a zůstává to jako velké téma do budoucna.

Zákoník práce. Zákoník práce bohužel teď uvízl v Poslanecké sněmovně v obstrukcích. Pravice, ODS, TOP 09 se střídá ve snaze zabránit tomu, aby se tento zákon dostal na hlasování. A musím vám říci, že fakticky už dnes jen sociální demokracie se snaží, aby ten zákon byl projednán, aby se vůbec o těch jednotlivých věcech mohlo rozhodovat. Zdá se, že odpor proti projednávání zákoníku práce je velmi silný. Ještě to budeme zkoušet, ale pravděpodobně i otázka novelizace zákoníku práce tady zůstane pro příští volební období, které je před námi.

Řadu věcí jsme změnili, splnili jsme, co jsme řekli: Zrušili jsme druhý důchodový pilíř, zrušili jsme poplatky ve zdravotnictví, zlepšili jsme podmínky v oblasti nemocenské, ale některé věci v této Poslanecké sněmovně při jejím složení, v této koalici, v jejím složení, průchodné nebyly.

A poslední poznámka. Zčásti tu o tom už mluvil Milan Štěch. Naše srovnání se západem. Rozdíl v životní úrovni, který tady existuje v rámci Evropy. Samozřejmě, že řada problémů, které dnes v Evropě jsou, je tady tímto do značné míry způsobena. Když Britové hlasovali pro to, aby odešli z Evropské unie, velkým motivem byl volný pohyb pracovních sil a to, že do Británie přišla řada Poláků, Maďarů, Slováků, ale i Čechů, kteří tam našli práci. Neregulované otevření britského pracovního trhu vedlo k určitým problémům, které nakonec vyústily v to, že brexit dostal možná více hlasů, než se čekalo, a těsně, velmi těsně Britové rozhodli, že chtějí odejít z Evropské unie.

Sociální dumping je problém v rámci Evropy. Daňový dumping je problém v rámci Evropy. A když to Evropa bude ignorovat, nebude to řešit, tak se neudrží pohromadě. A my nejsme žádná velmoc, my potřebujeme velký trh. Potřebujeme stabilitu, prosperitu, bezpečí a členství v Evropské unii nám toto garantuje. My musíme mít zájem problémy vyřešit tak, aby se Evropa nerozpadla, aby se udržela pohromadě. A já pokládám za velký lék posílení konvergence. Posilování sbližování životní úrovně na východě a na západě. A chci poděkovat odborům, že tohle téma je i vaše téma, že ho nastolujete na mezinárodní úrovni.

Vy máte samozřejmě výhodu v tom, nebo je to příležitost, kterou vy jako kováci máte, že velmi často působíte ve firmách, které jsou nadnárodní. To znamená, že vedete dialog, který zahrnuje několik zemí. Máte srovnání, jak vypadají platy ve Švédsku, jak vypadají platy tady u nás, a můžete ty platy akcentovat a můžete je artikulovat, což je strašně důležité a já vás k tomu chci vyzvat.

Využívejme této situace, abychom zřetelně trvali za zlepšování mezd, zvyšování mezd u nás v souladu s produktivitou práce, která tady je. Na konvergenci, na tlaku, aby se sbližovala životní úroveň na východě a na západě. To je také, myslím, důležitá role odborů a myslím si, že to musí být také důležitá role vlády i v příštích letech.

Trvám na tom, abychom dosáhli větší konvergence v rámci Evropy, protože jinak Evropa ty problémy, které to způsobuje, ty velké rozdíly, možná nebude schopna v příštích letech ustát. A to by pro nás, pro naše lidi podle mého názoru bylo špatně.

Dalo by se mluvit ještě dlouho, dalo by se mluvit o spoustě témat, problémů. Nebylo mým cílem teď, abych tady popsal úplně všechno, co vláda udělala, ale chci vás ujistit, že v příštích měsících, které ještě zbývají do voleb do Poslanecké sněmovny, budeme jednat tak, jak jsme jednali doposud.

Při přípravě rozpočtu, při debatě o zvýšení minimální mzdy, při rozhodnutí, která budou důležitá pro bezpečnost, pro stabilitu, pro prosperitu, tato vláda udělá maximum toho, aby Česká republika byla úspěšným stabilním státem. Aby ty čtyři roky, které jsme zvládli ve vládě bez toho, aniž byly předčasné volby, bez toho, aniž musely být nějaké složité politické krize v naší zemi, což je docela výjimka – když se podíváte dvacet let zpátky, tak příliš často jsme takovéto stabilní období nemívali – tak abychom je využili ve prospěch našich lidí, našich občanů, aby to byla vláda, která funguje pro lidi, ne proti nim.

Děkuju ještě jednou odborovým svazům Kovo za spolupráci, kterou jsme spolu měli.