Příští měsíce budou pro firmy kritické, ohrožené jsou malé firmy

V květnu se důvěra firem v ekonomiku oproti dubnu mírně zlepšila. Přesto ale zůstává podle dat Českého statistického úřadu hluboko pod dlouhodobým průměrem. Důvody tohoto stavu popisuje také květnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 242 firmami. Roste počet firem, které meziročně přišly o více než 40 procent zakázek. Navíc se firmy častěji potýkají s neplacením faktur ve lhůtě splatnosti.

Důvěra podnikatelů v průmyslu se oproti dubnu mírně zvýšila. V porovnání s květnem loňského roku je důvěra v průmyslu ale výrazně nižší. Indikátor důvěry vzrostl o 0,9 bodu na hodnotu 72,9, uvádí Český statistický úřad. Negativní dubnové hodnocení současné celkové poptávky se v květnu dále výrazně prohloubilo. Očekávání vývoje ekonomické situace firem v průmyslu jsou pro období příštích tří měsíců stále výrazně pesimistická, pro období příštích šesti měsíců jsou ale ve srovnání s dubnem optimističtější.

„Po počátečním ochromení několika odvětví přísnými opatřeními proti šíření koronaviru se dopady této krize začínají přelévat do celé ekonomiky. Roste podíl firem, kterým objem zakázek meziročně klesá o více než 40 procent. V dubnu jich bylo 23 procent, v květnu jich takto velký propad v našem průzkumu hlásilo 48 procent,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Nejvíce ohrožené jsou malé podniky do 50 zaměstnanců. Z firem, které v průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR za celý letošní rok očekávaly výraznou ztrátu ohrožující jejich existenci, bylo 84 procent právě malých podniků.

Kromě omezení výroby a propadu zakázek je klíčová právě důvěra a očekávání firem. „Od důvěry firem v ekonomiku se odvíjí jejich chuť investovat. Pokud podniky nebudou mít jistotu, že podpůrné programy, které schválila vláda, budou spolehlivě fungovat i v dalších měsících, bude ohrožena i obnova investiční aktivity. Čím rychleji se tohoto strachu zbaví, tím rychleji se i díky investiční aktivitě firem postaví na nohy také celá ekonomika,“ dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Vývoj investic bude v letošním roce jedním z faktorů poklesu HDP.

V reakci na aktuální situaci zařadil Český statistický úřad do podnikatelské části květnového konjunkturálního průzkumu mimořádně otázku ohledně časového horizontu, ve kterém respondenti očekávají návrat poptávky na úroveň běžnou nebo plánovanou před vyhlášením nouzového stavu. Z celkového počtu 1377 podniků, které na otázku odpověděly, 14,2 procenta očekává návrat poptávky po své produkci, zboží nebo službách v horizontu 3 měsíců, téměř 24 procent do 6 měsíců, 21,8 procenta do 12 měsíců a 11,7 procenta za déle než jeden rok. Situaci, že by se poptávka vrátila na předkrizovou úroveň, nepředpokládá 1,4 procenta podniků. Poptávka u 23,6 procenta podniků nebyla krizí vůbec dotčena a 3,3 procenta podniků deklarovalo v květnu vyšší poptávku než před krizí.

Jan Stuchlík
kategorie Ekonomika v číslech