RVVI nominovala na Národní cenu vlády Česká hlava kybernetika Vladimíra Kučeru

Tisková konference po zářijovém jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, 3. září 2021.

V pátek 3. září se opět po letní pauze konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které proběhlo prezenčně ve Strakově akademii. K hlavním bodům jednání patřily návrh výdajů státního rozpočtu na vědu na období 2022+, volba kandidáta či kandidátky na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2021, a také oznámení letošního laureáta Ceny předsedy RVVI.

V úvodu zasedání si členky a členové RVVI připomněli minutou ticha památku náhle zesnulého prof. Jaroslava Koči. Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. byl od roku 2020 předsedou Grantové agentury ČR, stál u vzniku Středoevropského technologického institutu CEITEC, a dále byl mj. zakladatelem Národního centra pro výzkum biomolekul Přírodovědecké fakulty Masarykovy university.

V prvém bodu pravidelného jednání poté informoval místopředseda Rady a vicepremiér Karel Havlíček přítomné o aktuální podobě návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 se střednědobým výhledem na roky 2023 a 2024 a v něm obsaženém návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na uvedené období. 

Členové RVVI ocenili skutečnost, že se po intenzívních jednáních předsedy Rady, premiéra Andreje Babiše, s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou podařilo dosáhnout návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2022 ve výši 39,35 mld. Kč, a to ve struktuře navržené RVVI.

Rozpočet na VaVaI byl výsledně Ministerstvem financí zapracován v souladu s výdajovým výhledem dle návrhu schváleného RVVI dne 28. května 2021. (Prvotní návrh resortu financí, který byl zařazen na program vlády dne 7. června 2021, byl zhruba o 3,2 mld. Kč nižší oproti návrhu RVVI.)

„Návrh výdajů na vědu a výzkum, který je předložen na jednání vlády, je výrazným úspěchem Rady a jejího předsednictva, s podporou resortů odpovědných za VaVaI. Takový výsledek několikaměsíčního vyjednávání  potvrzuje, že oblast vědy a výzkumu patří mezi jasné priority vlády. Rozpočet v této podobě respektuje klíčový význam výzkumu pro rozvoj České republiky, obzvláště po pandemii COVID-19,“ sdělil první místopředseda Rady Pavel Baran. 

Ve standardním bodu k podpoře vědy a výzkumu z Národního plánu obnovy (NPO) diskutovali členové RVVI aktuální stav přípravy plánu se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a zároveň vyjádřili poděkování vyjednávacím týmům. Předsednictvo RVVI začátkem roku 2022 předloží Radě návrh rozpočtových opatření k zatímnímu řešení financování části NPO komponenty 5.2 (aplikovaný výzkum) ze zdrojů státního rozpočtu.
 
„Národní plán obnovy jde do finální fáze schválení na úrovni EU příští týden na Radě ministrů ECOFIN. Poté budou podepsány dvě dohody, finanční a prováděcí. Česká republika by v návaznosti na to měla obdržet finanční zálohu ve výši 13% z celkové alokace plánu,“ upřesnila současné schvalovací procedury náměstkyně MPO Silvana Jirotková.

Očekávaným bodem zářijového jednání je tradičně návrh na udělení nejvyššího vědeckého ocenění Národní cena vlády Česká hlava. Na základě výsledku tajné volby doporučila RVVI vládě jmenovat laureátem za rok 2021 prof. Ing. Vladimíra Kučeru, DrSc., dr. h. c., rovněž za jeho zásadní přínos k teorii automatického řízení v celosvětovém měřítku. Národní cena vlády se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje. Je s ní spojena odměna ve výši jeden milion korun.

Podle výsledku druhé tajné volby následně RVVI navrhla svému předsedovi jmenovat prof. Ing. Bohumíra Strnadela, DrSc. členem Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV). Bohumír Strnadel působí od roku 2014 jako ředitel Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava. 

Členové RVVI byli taktéž informováni o rozhodnutí svého předsedy udělit Cenu předsedy Rady za propagaci a popularizaci vědy a výzkumu za rok 2021. Laureátem ocenění se letos stane MUDr. František Koukolík, DrSc. Známý český neuropatolog, spisovatel, publicista a neúnavný propagátor kritického myšlení se stěžejně věnuje popularizaci svého oboru, avšak se značným přesahem do společenských věd. Slavnostní předání ceny se uskuteční 15. září 2021 v reprezentativních prostorách Hrzánského paláce v Praze.

Z dalších významných témat byla na zasedání projednána mj. Problematika výzkumu veřejného zdraví, Aktuální stav implementace Inovační strategie ČR do roku 2030, nebo Zveřejnění výstupů hodnocení výzkumných organizací na národní úrovni ve 4. roce hodnocení podle Metodiky 2017+.

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. 

Vladimír Kučera je profesorem v oboru technická kybernetika. Působí jako zástupce ředitele a vedoucí oddělení na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC). Prof. Kučera je emeritní vědecký pracovník Akademie věd ČR a zkušený pedagog, který desítky let přednáší právě na ČVUT. 
Mezi jeho výzkumné zájmy patří zejm. teorie systémů a automatické řízení, nové metody syntézy optimálních a robustních systémů řízení. Prof. Kučera se zasloužil o vyřešení dlouho otevřeného problému tzv.  neinteraktivního řízení lineárních systémů.