Senioři celý život pracovali, proto se společnost musí postarat o jejich důstojný život ve stáří, zaznělo na konferenci RRS OSŽ

První z řady předsjezdových celostátních konferencí OSŽ proběhla v pondělí 11. října 2021 v Praze. Sešlo se na ní 83 z 91 pozvaných delegátů Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ z celé republiky, aby zvolili novou Radu a delegáty na VIII. Sjezd OSŽ, který se uskuteční ve dnech 25. a 26. března 2022.

Jednání řídil místopředseda RRS OSŽ Alois Malý, se kterým za předsednickým stolem zasedl předseda RRS OSŽ Kurt Mužík a místopředsedkyně Danuše Polášková. Spolu s nimi se jednání konference zúčastnilo celé vedení OSŽ v čele s jeho předsedou Mgr. Martinem Malým. Vzácným hostem byla i nová předsedkyně Rady seniorů České republiky Ing. Lenka Desatová.

Po úvodním schválení jednacích materiálů a pracovních komisí přednesl zprávu o činnosti RRS OSŽ za poslední čtyři roky její předseda Kurt Mužík. Zdůraznil mimo jiné úspěšný průběh sportovních her seniorů OSŽ v Rajeckých Teplicích v uplynulých letech, jakož i zvyšující se zájem ze strany seniorů o rekreaci, pořádanou OSŽ. Poděkoval za práci v Radě Miroslavu Glossovi a Jiřímu Soldánovi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou práce v Radě účastnit. Minutou ticha pak uctili delegáti památku zesnulého Karla Hybše, který se mimořádně aktivně podílel zejména na informační činnosti.„Stále nám velice chybí,“ připomněl Mužík, který dále poděkoval vedení OSŽ v čele s jeho předsedou Martinem Malým za zájem a podporu seniorů.

Další část jednání patřila vystoupením hostů. Předseda OSŽ Martin Malý zkonstatoval zlepšení týmové práce ve vedení OSŽ, což je jedna z priorit, uplatňovaná po VII. Sjezdu OSŽ. Vyjmenoval také další priority, mezi něž patří úspěšná modernizace informačních technologií, udržení a další rozšiřování bonusů členům OSŽ, kam patří i udržení jízdních výhod. „Zde se zatím bohužel nedaří k úplné spokojenosti uzavřít dohodu o jízdních výhodách v Jihomoravském kraji,“konstatoval předseda s tím, že jednání sále probíhají.
Místopředseda OSŽ Radek Nekola připomněl úspěšný vývoj v podniku ČD Cargo, který v poslední době vykazuje dynamický růst. S potěšením rovněž konstatoval nárůst členské základny OSŽ u jiných zaměstnavatelů. „To má velký význam pro další rozvoj OSŽ, připomněl Nekola, který současně oznámil svoji kandidaturu na I. místopředsedu OSŽ v dalším volebním období.

Také další místopředseda OSŽ Petr Štěpánek pozdravil všechny seniory, poděkoval jim za jejich práci a informoval je o situaci v podniku Správa železnic. Zdůraznil mimo jiné skutečnost, že Správa železnic ve své režii školí zaměstnance na funkce výpravčích a strojvedoucích.

Místopředseda pro správu majetku Martin Vavrečka poděkoval seniorům za jejich práci v aktivním věku, kdy se velikou měrou zasloužili o majetek, který v současné době OSŽ vlastní.„Tento majetek má stále veliký smysl, mimo jiné v oblasti sportu, rekreací a jiných aktivit nejen seniorů, ale všech členů OSŽ,“ dodal.
S velkým ohlasem vystoupila před seniory nově zvolená předsedkyně Rady seniorů České republiky Ing. Lenka Desatová. Vyjádřila zklamání nad výsledky parlamentních voleb, neboť ve velkém množství dosud uzavřených dohod bude nutné začínat od začátku. „Pravicové strany vyjádřily svoji snahu snižovat výdaje v sociálních oblastech, což může nepříznivě ovlivnit životní úroveň seniorů. Senioři celý život pracovali a platili, proto se společnost musí postarat o to, aby žili i ve stáří důstojně,“zdůraznila s tím, že Rada seniorů ČR přijímá veškeré připomínky všech seniorů, aby je následně prezentovala na svých jednáních s vládními stranami.

Po vystoupení hostů následovaly volby do nové Republikové rady seniorů OSŽ, která byla doplněna do potřebného počtu (14) novým členem za Středočeský kraj  Bořivojem Jiránkem. Současně byli zvoleni kandidáti na předsedu a dva místopředsedy RRS OSŽ, jimiž se stali Kurt Mužík, Alois Malý a Danuše Polášková. Zvoleno bylo také dvacet kandidátů na VIII. Sjezd OSŽ a dva náhradníci.

V diskusi se senioři zajímali o ochranu majetku Českých drah, který je nutno ochraňovat a zabránit jeho rozprodávání. Zabývali se rovněž otázkami postavení seniorů ve společnosti, jakož i rozšíření dostupnosti rekreací pro seniory. K těmto otázkám podali vysvětlení Vladislav Vokoun a Martin Vavrečka.

V závěru předal Kurt Mužík ocenění Ing. Jarmile Šmerhové a Jiřímu Soldánovi (pro jeho onemocnění v nepřítomnosti) u příležitosti ukončení jejich práce v RRS OSŽ.  Naďa Šenkapoulová z Olomouce poděkovala všem členům RRS OSŽ za jejich práci a nasazení.
Přijetím usnesení bylo jednání konference ukončeno.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ