Stanovisko k balíčku Fit for 55

Svaz zpracoval stanovisko k návrhu balíčku Fit for 55, který předložila Evropská komise s cílem dosáhnout evropského snížení emisí o 55 % v roce 2030 a který ovlivní řadu oblastí naší ekonomiky.

LEGISLATIVNÍ BALÍČEK FIT FOR 55

Členské státy Evropské unie se zavázaly dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050. Zároveň si Evropská unie stanovila v evropském klimatickém zákonu závazný cíl snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Balíček legislativy Fit for 55, který předložila 14.7.2021 Evropská komise, navrhuje revize nebo novou legislativu dotýkající se oblastí klimatu, energetiky a dopravy s cílem dosáhnout evropského cíle 55 %.

STANOVISKO A VYBRANÉ ARGUMENTY SVAZU PRŮMYSLU

  • Svaz si uvědomuje, že závazek klimatické neutrality Evropské unie a cíle pro rok 2030 vyžaduje i ambicióznější přístup ze strany ČR.
  • Svaz souhlasí s navýšením podílu obnovitelných zdrojů energie, s navýšením cíle snížení emisí v sektorech mimo EU ETS i EU ETS.
  • Svaz spatřuje rizika zejména v retroaktivních změnách v Modernizačním fondu, v oslabení opatření proti zabránění úniku uhlíku s negativními dopady na konkurenceschopnost firem či v příliš ambiciózním a nákladném cíli pro úspory energie.
  • Svaz považuje za zásadní, aby členské státy měly možnost stanovit si své národní příspěvky k plnění cílů EU dle svých možností s právem volby energetického mixu bez jakékoli diskriminace včetně zachování principu technologické neutrality.
  • Pro ČR bude zcela zásadní, aby role jaderné energetiky a zemního plynu byla zohledněna v taxonomii EU a v připravovaných nových pravidlech pro státní podporu v oblasti klimatu, životního prostředí a energetiky.

Stanovisko Svazu průmyslu s hlavními závěry najdete zde.

Kompletní stanovisko s podrobnými připomínkami najdete zde.

Bohuslav Čížek
kategorie Stanoviska SP ČR