Svaz průmyslu bojuje za peníze pro program TREND

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě řeší navýšení alokace pro třetí veřejnou soutěž programu aplikovaného výzkumu TREND. Do ní se přihlásil rekordní počet projektů s požadavkem na dotace ve výši 7,7 mld. Kč, přičemž současná alokace na tuto soutěž činí jen 1 mld. Kč. Svědčí to o nutnosti státní podpory inovativních firem v současné době, aby si zajistily svou konkurenceschopnost a udržely vysoce kvalifikované výzkumníky.

„Problém jsme vznesli na tripartitě a na mnoha dalších jednáních, aby úspěšnost nebyla demotivační a firmy cítily podporu státu v této nelehké době. Za důležité jsme rovněž považovali včasné a jasné sdělení pro žadatele při vyhlášení výsledků“, přiblížil Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Technologická agentura ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu tak s vyhlášením výsledků 3. veřejné soutěže programu TREND rovněž uvedly další postup. Po uvedení skupiny 45 podpořených projektů, kde se očekává podepsání smlouvy, bylo rovněž označeno dalších 118 projektů, které by při úspěšném navýšení alokace mohly být také podpořeny. Informaci by se měli dozvědět žadatelé do konce února 2021.

Svaz bude nadále prosazovat navýšení prostředků, přestože to současné rozpočtové možnosti TA ČR a MPO neumožňují a využití prostředků z Národního plánu obnovy se posunulo. Bohužel TA ČR nemůže podpořit projekty, u kterých nemá závazně zajištěno financování. Nabízejí se však jiné cesty, které byly diskutovány také na minulém jednání Expertního týmu SP ČR pro výzkum, vývoj a inovace. V připravovaném Národním plánu obnovy se počítá se 7,5 mld. Kč na aplikovaný průmyslový výzkum. A to jak pro program TREND, tak např. pro Národní centra kompetence a další, což MPO Svazu potvrdilo.

Zejména pro ostatní nyní nepodpořené projekty se nabízí možnost využití prodloužené VIII. Výzvy programu Aplikace, a to minimálně do 15. ledna 2021. Svaz si je vědom odlišností obou programů, ale je to další možná cesta, jak podpořit kvalitní projekty. Informace o programu podpory Aplikace a Výzvě VIII poskytne žadatelům Agentura pro podnikání a inovace nebo Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace ve všech krajských městech.

kategorie Z hospodářské politiky