Svaz průmyslu na valné hromadě schválil programové prohlášení

Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila programové prohlášení na rok 2022. Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy České republiky vymezuje prioritní požadavky SP ČR, zejména ve vztahu k vládě, k zajištění podmínek příznivého a předvídatelného podnikatelského prostředí a vyšší míry dlouhodobé konkurenceschopnosti a udržitelného ekonomického růstu.

Svaz průmyslu a dopravy požaduje, aby se politická reprezentace soustředila na zvládnutí klíčových změn, které českou ekonomiku čekají v následujících letech. Jde zejména o digitální a zelenou transformaci či dlouhodobé demografické trendy, které se projevují negativně na trhu práce. Firmy se už na mnohé z těchto výzev aktivně připravují. SP ČR očekává stejně aktivní přístup také od vlády.

VH 2021 benes

SP ČR také zdůrazňuje, že Česká republika musí být konstruktivním členem Evropské unie, kde se bude připravovat řada zásadních regulací a nových pravidel, které s výše uvedenými výzvami souvisejí. Proto je nutné, aby se vláda včas a důkladně připravila na nadcházející české předsednictví v Radě EU, kterého se ČR ujme ve druhé polovině roku 2022.

Svaz průmyslu na valné hromadě zároveň vyzval vládu, aby maximálně zohlednila Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2022 ve svém programovém prohlášení.