Tripartita se zaměřila na čerpání fondů EU, dopravní infrastrukturu a programy pomoci zaměstnancům a zaměstnavatelům

Tisková konference po jednání Rady hospodářské a sociální dohody, 29. června 2020.
Tisková konference po jednání Rady hospodářské a sociální dohody, 29. června 2020.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 29. června 2020 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali prioritní dopravní stavby, čerpání fondů EU a přípravu nového programového období 2021–2027. MPSV a MPO informovalo sociální partnery o aktuálním stavu čerpání programů určených na pomoc zaměstnancům a zaměstnavatelům.

Během posledního měsíce se sešly k jednání krajské tripartity v Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. Tento týden se také uskuteční setkání tripartit Zlínského a Středočeského kraje. Představitelé krajských hospodářských a sociálních rad jsou pravidelně informováni o výsledcích jednání národní tripartity a o činnosti pracovních týmů. V jihomoravském kraji se jednalo o poslední zasedání tripartity před volbami, přičemž sociální partneři ocenili hejtmana kraje za intenzivní rozvoj sociálního dialogu v regionu. Pracovní týmy se na národní úrovni scházejí k jednání buď v běžném režimu, nebo prostřednictvím videokonference.

Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období

Od počátku programového období 2014–2020 bylo vyhlášeno kumulativně za všechny programy 1 064 výzev s alokací 797,2 mld. Kč. V rámci vyhlášených výzev byly do konce května 2020 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 542,6 mld. Kč. Nejvyšší podíl prostředků ve vydaných právních aktech vykazuje OP Zaměstnanost, dále pak OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Technická pomoc. Příjemcům bylo do konce května 2020 proplaceno 317,9 mld. Kč. Nejvíce bylo proplaceno v případě Programu rozvoje venkova, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost.

Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

Dodržení termínů zahájení jednotlivých staveb závisí na získání pravomocného stavebního povolení a na úspěšném dokončení výběru zhotovitele. Novelizovaný stavební zákon umožňuje vydat stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu ještě před dokončením majetkoprávního vypořádání. Dochází k růstu ceny práce. Stavební trh se začíná potýkat s nedostatkem pracovníků.

Průběžné vyhodnocení programů COVID a ANTIVIRUS

V měsíci červnu požádalo o účast v Programu Antivirus 55 489 podniků a bylo vyplaceno 9,6 mld. Kč. Podíl žádostí u společností z malo či velkoobchodu, ubytování, stravování, pohostinství a zpracovatelského průmyslu tvořil dohromady 55,7 %. U programu Ošetřovné pro OSVČ  bylo přijato 129 tisíc žádostí a proplaceno 1,2 mld. Kč. Program Záruka COVID III přijal 1 629 žádostí v objemu 12,7 mld. Kč. U Záručního programu COVID II je v procesu vyřízení téměř 4 tisíce žádostí o zaručení úvěru v hodnotě 12,6 mld. Kč. Úvěrový program COVID I, který disponoval kapacitou téměř 1 mld. Kč je vyčerpán. Dále jsou k dispozici programy – Country for the Future, Výzva Technologie COVID, Výzva Inovační vouchery, Podpora inovací, Program COVID Plus nebo Záruční program COVID PRAHA.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 21. září 2020.