Svaz průmyslu hájí zaměstnavatele na tripartitě

Na červnové tripartitě Svaz průmyslu a dopravy ČR apeloval, aby nové programové období evropských fondů plynule navázalo bez prodlevy na to stávající. Žádal, aby vláda v příštích letech vyčlenila dostatek peněz na dopravní stavby. Svaz také vyzval vládu, aby zpracovala analýzu čerpání programů COVID a Antivirus.

STAV ČERPÁNÍ FONDŮ A PŘÍPRAVA NA NOVÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

Sociální partneři diskutovali o plánu obnovy evropské ekonomiky po epidemii koronaviru, který předložila Evropská komise. Z balíku 750 miliard eur mají získat největší část peněz země nejvíce zasažené koronavirem.
„Svaz průmyslu uznává, že je třeba pomoci nejvíce postiženým zemím s obnovou jejich hospodářství. Česko jako velmi exportní země bude z oživení těchto zemí profitovat. Nicméně je třeba podpořit ekonomický růst investicemi také v ostatních zemích, zejména s ohledem na plnění evropských cílů v oblasti klimatické a energetické politiky, životního prostředí, výzkumu a vývoje či digitalizace,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Vláda musí při vyjednávání Plánu obnovy EU razantně odmítnout zavádění nových zdrojů příjmů evropského rozpočtu, například nových daní, které by zatížily evropské firmy. Nesmíme také dopustit, aby se omezovaly nebo přerozdělovaly finance z programů, které jsou určené pro firmy na investice a inovace. Tyto programy je naopak třeba posilovat,“ komentuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Za klíčové považujeme, aby se nové programové období evropských fondů v roce 2021 spustilo bez časové prodlevy mezi novým a stávajícím obdobím. Za ideální považujeme, aby se stávající období kvůli koronavirové krizi prodloužilo a obě období běžela nějakou dobu současně. Firmy se nesmí zdráhat překládat projekty z obavy, že nestihnou splnit všechny termíny. Naopak je třeba prostředky v této době využít,“ komentuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

DOPRAVNÍ STAVBY

„Rozpočet pro dopravní stavby pro letošní rok považujeme za dostatečný. Vyzýváme ale vládu, aby zajistila dostatek finančních prostředků pro budování dopravní infrastruktury i v následujících letech,“ komentuje Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

PROGRAMY COVID A DALŠÍ OPATŘENÍ

„COVID nájemné, COVID Plus a COVID III jsou pro firmy důležité programy. Považujeme za klíčové, aby vláda v létě vyhodnotila, jak je firmy využívají a rozhodla, zda bude potřeba je upravit nebo například program COVID Plus prodloužit,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz také upozornil, že je potřeba se bavit o oživení ekonomiky a opatřeních, která k tomu mohou dále pomoci a mají pozitivní ekonomický a investiční efekt. Navíc se v řadě případů jedná o minimální dopad na rozpočet nebo jako v případě zrychlených odpisů pouze o v čase přesunutý dopad.
„Spolupracovali jsme v pracovním týmu ministryně financí na opatřeních v oblasti daní, která pomohou nakopnout ekonomiku. Je důležité, aby je vláda projednala a schválila. Požadujeme mimořádné zrychlené odpisy, zvýšení limitu odepisování majetku, nebo snížení odvodu zaměstnance za využívání služebního nízkoemisního vozidla k soukromým jízdám z 1 % na 0,5 % pořizovací ceny,“ dodává Jan Rafaj.

PROGRAM ANTIVIRUS

„Řada firem bude pociťovat dopady koronavirové krize i na podzim, proto jsme vládu žádali a jsme rádi, že na tripartitě přislíbila, že vážně zváží prodloužení režimů A a B programu Antivirus i po 31. srpnu. Zároveň požadujeme, aby vláda sjednotila podmínky pro poskytování příspěvků v těchto režimech na 80 procent vyplácené náhrady mzdy a strop nastavila na 39 tisíc korun na zaměstnance za měsíc. Podle posledních údajů firmy prozatím vyčerpaly méně peněz, než se předpokládalo. Finance by proto na navýšení v rozpočtu být měly,“ vysvětluje Jan Rafaj.

„Nesouhlasíme s tím, že vláda schválila režim C, tedy dočasné prominutí sociálních odvodů placených zaměstnavatelem, pouze pro firmy do 50 zaměstnanců, a to bez ohledu na to, zda je koronavirová krize zasáhla, nebo ne. Za daleko efektivnější pokládáme, kdyby o prominutí odvodů mohly požádat pouze firmy, kterým prokazatelně v důsledku krize poklesl obrat oproti minulému roku, a to bez ohledu na svou velikost,“ dodává Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy