V Teplicích nad Metují se premiér seznámil s využitím moderních digitálních technologií ve vzdělávání

V Teplicích nad Metují se premiér seznámil s využitím moderních digitálních technologií ve vzdělávání, 22. června 2020.
V Teplicích nad Metují se premiér seznámil s využitím moderních digitálních technologií ve vzdělávání, 22. června 2020.
V pondělí 22. června 2020 navštívili předseda vlády Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček základní školu v Teplicích nad Metují, která při výuce využívá moderní technologie při prezenční i online výuce.

Při návštěvě základní školy v Teplicích nad Metují se předseda vlády Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček seznámili s využitím moderních digitálních technologií a nástrojů ve vzdělávání, které se zejména v uplynulých měsících využívaly například pro výuku na dálku. Všichni přítomní diskutovali, jak tyto moderní digitální technologie používat i v průběhu klasické školní docházky. Shodli se na tom, že digitalizace školství může usnadnit, ale především také zatraktivnit učitelské povolání. 

Moderní online a cloudové technologie budou mít ve školství stále větší význam. S Karlem Havlíčkem jsme se na ně podívali na ZŠ v Teplicích nad Metují s vedoucím projektu Digitální pohotovost 4.0 Tomášem Hambergerem. Ukázal nám, jak zvyšovali digitální gramotnost vyučujících a propojování informatiky mezi školami během pandemie. Naše vláda podporuje výuku technických oborů. Postupně zavádíme do škol předmět Technika, aby mladí lidé měli co nejlepší uplatnění na trhu práce,“ shrnul premiér Babiš.

V rámci praktických ukázek využití moderních technologií byl prezentován projekt Mladý technik 4.0, ve kterém dochází ke spojování tradiční rukodělné práce s prací pomocí nejmodernějších technologií jako je například 3D tisk. Tento koncept vychází rovněž z národní strategie The Country For The Future, konktrétně z pilíře, který se věnuje polytechnickému vzdělávání. 

S vedením školy a s učiteli mluvili Andrej Babiš a Karel Havlíček o dalších možnostech a příležitostech, kterými lze zvyšovat u dětí a mládeže zájem o techniku a studium technických oborů. Jednou z těchto možností mohou být sdílené učebny či dílny, které by mohly být využívány více školami v daném regionu. 

V Novém Městě nad Metují si pak premiér Babiš a ministr Havlíček prohlédli spolu s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždou Goryczkovou vnitřní prostory zámku a jeho zahrady.