Vláda v rámci daňového balíčku navrhla stravenkový paušál, rozhodla o podpoře pořadatelů kulturních akcí i ohrožených dětí

Jednání vlády se opět uskutečnilo ve Strakově akademii, 22. června 2020.
Jednání vlády se opět uskutečnilo ve Strakově akademii, 22. června 2020.

Zaměstnavatelé by měli mít v blízké budoucnosti možnost přispět svým zaměstnancům na stravování i formou příspěvku poskytovaného v penězích tzv. stravenkovým paušálem. Je to jedna ze změn, kterou vláda na jednání v pondělí 22. června 2020 schválila v rámci návrhu nového daňového balíčku. Odsouhlasila také finanční pomoc pořadatelům kulturních akcí a organizacím pečujícím o ohrožené děti a jmenovala novou hlavní hygieničku ČR.

 

Stravenkový paušál umožní zaměstnavatelům vedle závodního stravování a klasických stravenek nabídnout zaměstnancům také příspěvek přímo ve formě peněz. Tento příspěvek se nebude počítat do daní ani do odvodů pojistného, ale zaměstnavatel si jej bude moci z daní odečíst stejně jako v případě papírových stravenek. Vláda si od jeho zavedení slibuje zlevnění nákladů pro firmy, protože už nebudou muset platit poplatky stravenkovým firmám, a také jednodušší administraci příspěvku. Zároveň tím vláda pomůže i restauracím a obchodům s potravinami, které ze stravenek platí rovněž provize, a to až ve výši sedm procent.

Daňový balíček, který půjde do Parlamentu, obsahuje i řadu dalších změn. Obcím umožní u daně z nemovitých věcí stanovit místní koeficient pro jednotlivé části obce, narovnává podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů mezi domácími a zahraničními investory, zjednodušuje vyúčtování nákladů za služební cesty elektromobilem či navrhuje postupné zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků až do roku 2023. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda se zabývala také pomocí ohroženým dětem. Schválila návrh novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, která především zvyšuje státní příspěvek zařízením pro děti vyžadující pomoc, a to z 22 800 korun na 30 000 korun na dítě měsíčně. Důvodem navýšení je fakt, že se příspěvek státu na péči o ohrožené děti od roku 2013 nezvyšoval a jeho současná výše je vzhledem k nárůstu nákladů pro tato zařízení neudržitelná.

Návrh zákona zároveň zvyšuje i dávky pěstounské péče. Pěstoun na přechodnou dobu by měl na jedno dítě dostat 22 000 korun místo současných 20 000 korun měsíčně. Zároveň nově dostanou příspěvek při převzetí dítěte, jehož výše je odstupňovaná podle věku od 8 000 do 10 000 korun. Zvyšuje se i příspěvek pro dlouhodobé pěstouny pečující o sourozenecké skupiny nebo o děti s hendikepem. Finanční příspěvek 15 000 korun měsíčně nově dostanou i mladí nezaopatření dospělí po skončení náhradní ústavní či pěstounské péče, aby mohli pokračovat ve studiu. Více informací je v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Současně vláda vyřešila i situaci zařízení pro děti vyžadující pomoc v letošním roce, tedy za platnosti současné verze zákona o sociálně právní ochraně dětí. Chybějící finanční prostředky, jejichž nedostatek letos ještě umocnily zvýšené výdaje v souvislosti s epidemií koronaviru, poskytne jejich provozovatelům Ministerstvo práce a sociálních věcí formou dotace. Na tento dotační program vláda schválila uvolnit 26 milionů korun z rozpočtu ministerstva. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kabinet odsouhlasil také nový dotační program pro kulturní a kreativní průmysl, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Program s názvem COVID – kulturní a kreativní průmysly s předpokládaným rozpočtem ve výši 1 miliardy korun. Peníze budou použity na zmírnění negativních dopadů epidemie covid-19 na tento sektor. Z programu bude stát z 50 procent hradit například náklady pořadatelů kulturních akcí, které musely být kvůli epidemii odloženy nebo zrušeny, a to až do výše pět milionů korun. Podpoří i malé a střední podniky v kreativním průmyslu, konkrétně formou dotace a kreativních voucherů.

Dotace i kreativní vouchery bude možné uplatňovat i zpětně za nákup již uhrazených služeb a úhradu již vynaložených nákladů. Kreativní vouchery budou zaměřené například na design nábytku či služeb, film a video, fotografie, grafický design, hudbu a zvuk, kulturní dědictví atd. s maximální dotací 150 000 korun a produktový design, průmyslový design a řemesla s maximální dotací do 250 000 korun. Více o pomoci kulturnímu a kreativnímu průmyslu na stránkách Ministerstva kultury.

Vláda rovněž jmenovala do funkce nového hlavního hygienika ČR. Na základě výsledku výběrového řízení, do nějž se přihlásili tři uchazeči, byla do této funkce vybrána MUDr. Jarmila Rážová, která byla od 12. března letošního roku pověřena řízením sekce hlavní hygieničky ČR po odvolané Evě Gottvaldové. Jarmila Rážová zároveň nastoupí na pozici náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha i nové hlavní hygieničky ČR a další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Vláda rovněž vydala nové opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě, kterým prodloužila platnost povolení k pobytu na území České republiky na základě krátkodobých pracovních nebo sezonních víz a povolení k zaměstnání pro cizince ze třetích zemí až do 16. září 2020. Cizinci, kteří za těchto podmínek v ČR přechodně žijí, musí být v pracovněprávním vztahu po celou dobu pobytu a jsou povinni z České republiky vycestovat nejpozději do 16. září.

Důvodem k dalšímu prodloužení pracovních povolení a víz je zhoršená epidemiologická situace v zemích původu těchto cizinců, především na Ukrajině, kde stále přetrvává rozsáhlý výskyt nových případů nemoci covid-19. Zároveň jsou ale tito zaměstnanci velmi důležití pro české zaměstnavatele, především v segmentech zemědělství, stavebnictví a průmyslu. Aby vláda vyšla zaměstnavatelům vstříc a zároveň omezila rizika nákazy pro české obyvatelstvo, rozhodla se prodloužit možnost pracovat v Česku těm cizincům, kteří už v ČR delší dobu jsou, a tudíž nejsou zdaleka tolik rizikoví z pohledu možné nákazy.

Ministři odsouhlasili také novelu nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Novela umožní masivnější podporu rychlé obnovy lesního prostředí na holinách z kůrovcových těžeb, podpoří i využití dravců při ochraně zemědělských plodin proti hrabošům a povede rovněž ke snížení administrativní zátěže žadatelů i ke zefektivnění administrace žádostí ze strany krajských úřadů. Na podporu zalesňování vykácených ploch vláda uvolnila dalších 2,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy a zavázala se částku na zalesňování v následujících čtyřech letech pravidelně zvyšovat vždy o dalších 600 milionů korun.

Vláda schválila i nový zákon o veřejných dražbách. Díky němu dojde k zásadní koncepční změně ve způsobu nabývání vlastnictví, ke zjednodušení a zrychlení dražebního procesu, a tedy i ke snížení nákladů na provedení dražby a k nastavení pravidel i pro aukce a dražby, které byly dosud prováděny bez jasných pravidel mimo zákonnou úpravu veřejných dražeb. Nyní zákon míří do Parlamentu. Více informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Kompletní výsledky jednání vlády 22 června 2020 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-22–cervna-2020-182169/.