Vicepremiér Ivan Bartoš navštívil Digital Hub Denmark v Kodani a účastnil se expertních jednání o digitalizaci

Vicepremiér Ivan Bartoš navštívil Digital Hub Denmark v Kodani, 25. srpna 2022.
Vicepremiér Ivan Bartoš navštívil Digital Hub Denmark v Kodani, 25. srpna 2022.
Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš navštívil v rámci své pracovní návštěvy Dánského království Digital Hub Denmark v Kodani, který sdružuje státní digitalizační agentury i další subjekty v oblasti digitalizace a IT. Na expertních setkáních diskutoval nad digitalizací státní správy a výzvách, které tento proces přináší. Cílem návštěvy bylo seznámit se s řízením digitalizace v Dánsku, které je celosvětově v této oblasti lídrem a využít tyto znalosti pro připravované změny v řízení digitalizace státní správy v České republice.

Ivan Bartoš se v rámci návštěvy Digital Hub Denmark zajímal především o kritické poznatky v dlouhodobé digitalizační strategii Dánského království či o právní a technické aspekty, které umožňují místní efektivní digitální služby pro občany a firmy. E-government v Dánsku je mimořádně efektivní. Dánsko se společně s Estonskem nebo Finskem řadí mezi evropské lídry v digitalizaci. Dokládají to i výsledky výročního Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) Evropské komise, kde Dánsko obsadilo 2. příčku.

Občané Dánska mají široké možnosti vyřizovat služby státu online a také toho efektivně využívají. Například přibližně 95 % z nich vyřizuje online žádost o penze a 97 % registrací do základních škol probíhá rovněž online. O příspěvky na bydlení či na děti dokonce není nutné žádat vůbec – stát díky propojení mezi jednotlivými úřady a centrálními IT systémy dokáže najít a „získat” potřebné informace sám. Samozřejmostí je komunikace občanů a soukromého sektoru s úřady, která funguje výhradně elektronicky přes datovou schránku.

„Česká republika se může od Dánska v oblastech jako jsou digitalizace nebo dostupné bydlení v mnohém inspirovat. Jsem proto rád, že jsem využil návštěvu Kodaně, abych tyto agendy diskutoval s dánskými odborníky, kteří se jimi zabývají každý den. Sdílení dobré praxe a proběhlé diskuze považuji za velmi přínosné pro rozvoj České republiky,“ zhodnotil cestu místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Místopředsedu vlády pro digitalizaci přivítali v Agency for Digital Government, která spravuje a řídí politiku dánské vlády v oblasti digitalizace. Se zástupkyní ředitelky agentury Mette Lindstrøm Lage diskutoval Bartoš nad prioritami obou zemí v digitální transformaci i nad připravovaným projektem, který změní kompetence v řízení digitalizace státní správy v České republice zřízením Digitální informační agentury (DIA).  Během pracovního oběda se státní tajemnicí pro obchod dánského Ministerstva zahraničních věcí Linou Hansen se věnovali tématům z IT businessu a možným oblastem spolupráce mezi Dánskem a Českou republikou. 

Program pokračoval návštěvou Agency for Governmental IT Services, která spravuje a provozuje IT systémy státu a mimo jiné provádí jednotné veřejné zakázky na IT systémy a licence pro celou státní správu. Díky tomu dochází ke značným úsporám ve financování digitalizace. I o tom byla řeč s paní Anjou Piening, která delegaci prezentovala především právní otázky v horizontálním zadávání veřejných zakázek v Dánsku a soulad s evropským právem.

Bartošův program v Kodani se zaměřil i na agendu bydlení, veřejného prostoru a udržitelného rozvoje. Z pozice ministra pro místní rozvoj se potkal se stálým tajemníkem dánského ministerstva vnitra a bydlení Sophusem Garfielem, navštívil projekt studentského bydlení Urban Rigger nebo oceňovalý CopenHill, který představuje úspěšné spojení veřejného prostoru s městskou infrastrukturou.