Zástupci vlády prodiskutovali se členy Národní ekonomické rady vlády, jak řešit dopady energetické krize

Národní ekonomická rada se sešla k jednání ve Strakově akademii, 23. srpna 2022.
Národní ekonomická rada se sešla k jednání ve Strakově akademii, 23. srpna 2022.
Zástupci ekonomických rezortů vlády společně s premiérem Petrem Fialou se v úterý 23. srpna 2022 večer sešli s členy Národní ekonomické rady (NERV), aby probrali dosavadní činnost pracovních skupin Ekonomika domácností a Veřejné finance a vytyčili navazující kroky. Představeny byly dva materiály, zatím v pracovní verzi, které jsou vstupem pro vládu pro další diskusi a inspiraci.

První z prezentovaných materiálů, vypracovaný v rámci pracovní skupiny Ekonomika domácností, představil sedm nových návrhů opatření pro zmírnění socioekonomických dopadů energetické chudoby na zranitelnější část společnosti, k zavedení během podzimu 2022 a zimy 2022/2023.

V rámci diskuze k materiálu panoval široký konsenzus jak na straně členů rady, tak i představitelů vlády, že návrhy jsou relevantním příspěvkem do diskuse o řešení dopadů energetické chudoby.

Pracovní skupina Veřejné finance představila materiál o dopadech možného zavedení tzv. „windfall tax“ v České republice, tedy o dani z mimořádných příjmů, kterými některá odvětví v současnosti disponují. Jednalo by se o další fiskální příjem do státní pokladny, který by vláda mohla záhy využít na nutná opatření pro řešení aktuálních mimořádných dopadů energetické krize či inflace.

Členové NERV se zástupci vlády probrali odvětví, na která by se daň mohla zaměřovat, vzneseny byly argumenty, rizika a výhody i nevýhody. Finální parametry, celková podoba i rozsah daně a její realizace bude ještě předmětem dalších politických jednání.