Vláda schválila konkrétní podobu tzv. úsporného tarifu, průměrná pomoc bude ve výši 15 000 Kč

Tisková konference po jednání vlády, 24. srpna 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 24. srpna 2022.
Vláda Petra Fialy schválila na své schůzi ve středu 24. srpna 2022 dvě nařízení vlády, jimiž zformovala podmínky tzv. úsporného tarifu, který má pomoci českým domácnostem zvládnout dramatický nárůst cen za energie v nadcházející topné sezóně. Vyhodnotila také úspěšnost PPP projektu na výstavbu části dálnice D4 a jmenovala nového komisaře účasti České republiky na EXPO 2025.

Úsporný tarif na energie má spolu s odpuštěním poplatků za podporované zdroje energie, které jsou součástí vyúčtování ceny všech odběratelů energií, ve dvou fázích pomoci českým domácnostem s úhradou aktuálních vysokých cen elektřiny, zemního plynu a tepla. Konkrétní výše pomoci se bude odvíjet od způsobu vytápění domácností, a tedy od výše spotřeby energií. Týkat se bude i domácností napojených na centrální dodavatele tepla, ať už domovních kotelen, nebo centrálních výtopen. Na úsporný tarif dosáhne každá domácnost, která má uzavřenu smlouvu s dodavatelem elektrické energie.

Bude vyplacena ve dvou vlnách formou snížení konečné ceny za dodávku energie. První, nižší částky uvidí domácnosti na svých vyúčtováních na začátku topné sezony, druhá, masivnější finanční pomoc bude následovat uprostřed topné sezony od 1. února, přičemž ta zohlední i případné změny ve způsobu vytápění domácností (a tudíž ve spotřebě), k nimž v mezidobí došlo. K odpuštění poplatků za podporované zdroje energií pak dojde od 1. října.

„To, čemu říkáme deštník proti drahotě, tedy systém základních a cílených opatření proti drahotě, dnes dostal finální podobu. Vláda na pomoc občanům vyčlenila celkem 177 miliard korun. Podle mezinárodního srovnání nezávislé evropské instituce IFIs jsme v míře pomoci občanům ve vztahu k HDP na čtvrtém místě v rámci celé Evropské unie. Tak masivní, cílená, aktivní je pomoc, kterou pro české občany naše vláda připravila,“ shrnul předseda vlády Petr Fiala.

„Základní složkou naší pomoci je tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie, které dnes vláda schválila. Díky nim občané ušetří za energie v průměru 15 000 korun a z toho průměrně zhruba 4 000 korun už v letošním roce. Na kompenzace v podobě úsporného tarifu mají nárok všechny domácnosti, na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje jak domácnosti, tak firmy, tak samozřejmě také organizace. Cílenější podpora směřuje k ohroženějším skupinám,“ upřesnil předseda vlády a připomněl i příspěvek 5 000 korun vyplacených rodinám s dětmi, o nějž požádali nebo automaticky dostali už rodiče více než 830 000 dětí, či opakované navýšení důchodů kompenzující inflaci o v průměru 2 500 korun.

„Dnes jsme také uložili Ministerstvu průmyslu a obchodu zpracovat aktuální odhady nárůstu výdajů na energie, aby poté Ministerstvo práce a sociálních věci mohlo navýšit u toho příspěvku normativy tak, aby reflektoval současný nárůst cen, a odpovídal tak svému účelu. Pokud by se i přes tato všechna opatření někteří lidé dostali do těžké životní situace, je připravena série dalších opatření v rámci pomoci v hmotné nouzi, jako jsou například doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí atd.,“ uvedl premiér Fiala. Řešení současných vysokých cen energií je podle něj nutné hledat na celoevropské úrovni.

Vláda se zabývala také výsledky pilotního projektu financování výstavby části dálnice D4 formou PPP, tedy partnerství soukromého a veřejného sektoru. Z analýzy Ministerstva dopravy vyplynulo, že i přes určitá rizika spojená s touto formou financování výstavby dopravní infrastruktury byl projekt výstavby dálnice D4 v úseku Háje–Mirotice a současného provozování a údržby existujících přiléhajících úseků Skalka–Háje a Mirotice–Krašovice úspěšný. Vláda proto schválila záměr Ministerstva dopravy zafinancovat tímto způsobem i plánovanou výstavbu části dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí v délce téměř 35 km, což je v současné době jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších dálničních projektů v zemi.

Vláda rozhodla také o jmenování generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace. Vzala na vědomí, že se Jiří Potužník vzdal funkce generálního komisaře účasti České republiky na EXPO 2020 ke dni 31. července 2022, a na základě výsledků výběrového řízení jmenovala generálním komisařem pro příští EXPO Ondřeje Sošku.

Kabinet projednal také devět žádostí firem o poskytnutí investiční pobídky a všechny zamítla. Zabývala se i dvěma poslaneckými legislativními předlohami. K návrhu novely zákona o platebním styku přijala nesouhlasné stanovisko, k návrhu na změnu Listiny základních práv a svobod se postavila neutrálně. Seznámila se také s výsledky hospodaření územních samosprávných celků za rok 2021. K tomu naleznete podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/monitoring-hospodareni-uzemnich-samospra-48589/.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-24-srpna-2022-198470/.