Vláda navrhne zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard, připravila i zákon zmírňující dopady nižšího výběru daní na obce

Vláda se na zasedání opět věnovala také tématu koronaviru, 8. června 2020.
Vláda se na zasedání opět věnovala také tématu koronaviru, 8. června 2020.
Stát pomůže obcím, které v důsledku epidemie koronaviru letos přijdou o část daňových příjmů. Návrh příslušného mimořádného zákona schválila v pondělí 8. června 2020 vláda Andreje Babiše. Sněmovně předloží také návrh na zvýšení schodku státního rozpočtu pro letošní rok na 500 miliard korun.

Do hospodaření obcí a krajů se negativně promítnou pokles ekonomiky a další negativní dopady pandemie koronaviru, které v důsledku povedou ke snížení příjmů územních samosprávných celků ze sdílených daní. Přechodné snížení daňových příjmů obcí by mohlo znamenat výrazné omezení jejich investiční aktivity a problém zajistit financování provozních výdajů, což by v první fázi potenciálně znamenalo selektivní dopady na lokální ekonomiky a následně na ekonomiku celého státu.

Vláda proto rozhodla, že návrhem zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 předloží Parlamentu řešení tohoto problému. „Dnes jsme dlouze diskutovali o tom, jakým způsobem nahradíme obcím částku, o kterou přišly. Podle našich propočtů je to asi 6,6 miliardy a kraje asi o 3,3 miliardy korun. Nakonec jsme se domluvili už včera večer koaličně s panem předsedou Hamáčkem i s paní vicepremiérkou Schillerovou a teď to schválila vláda, že předložíme do Poslanecké sněmovny bonus 1 200 korun na každého obyvatele každé obce. To znamená, že celkově půjde o náklady ve výši 12,8 miliardy, z toho Praha činí 1,6 miliardy,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Počty obyvatel budou vycházet z údajů Českého statistického úřadu k 1. lednu 2020. Aby mohla být finanční pomoc obcím vyplacena co nejrychleji, požádá vláda Poslaneckou sněmovnu o schválení tohoto návrhu zákona již v prvním čtení.

Ministři odsouhlasili rovněž další novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Pokud změnu odsouhlasí Sněmovna, státní rozpočet by mohl dosáhnout v letošním roce schodku až 500 miliard korun. Důvodem k navýšení je nutnost sanovat dopady epidemie koronaviru, ale také snaha vlády předejít hrozící ekonomické krizi masivními výdaji do investic. Vláda kromě podpory obcí podpoří mimo jiné i kraje, kterým přispěje na opravy silnic II. a III. tříd, a navýší i objem finančních prostředků na investice Státního fondu dopravní infrastruktury. Nový rozpočet také počítá se snížením příjmů z daní, a to o téměř 44 miliard korun, o dalších téměř 18 miliard by mohl přijít sociální systém. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

„Rozpočet, který jsme dnes schválili, doufejme, že schválí Poslanecká sněmovna 16. června. A v momentu, když to bude podepsáno, budeme pokračovat v dalších dotacích pro obce, pro kraje. Ministerstvo práce a sociálních věcí tam má 400 milionů, pan ministr Toman tam má 1,6 miliardy na vodu, sedm miliard na kůrovce atd. My jsme přesvědčeni o tom, že nemůžeme krátit investice, že se nemůže stát, že nějaká obec nebude mít na kofinancování svých projektů,“ dodal předseda vlády.

Další miliardu korun vláda uvolnila ve prospěch Ministerstva zemědělství na snižování negativních dopadů klimatických změn. Z těchto peněz budou financovány především vodohospodářské projekty – například výstavba a rekonstrukce infastruktury vodovodů a kanalizací, propojování vodárenských soustav či projekty na zadržování vody v krajině. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Vláda také rozhodla o prodloužení programu Antivirus A až do 31. srpna. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministři odsouhlasili také další, už třetí liberační balíček, který předložila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Mezi schválená opatření patří například prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky u daně z nabytí nemovitých věcí až do 30. listopadu 2020, prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků a dalšího zboží do 30. července 2020 a prominutí dalších sankcí a správních poplatků za opožděná podání daňových dokladů. Příslušné opatření vydá Ministerstvo financí v nejbližších dnech. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Kabinet schválil rovněž dokument Krizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020-2021, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Akční plán shrnuje opatření, kterými chce vláda podpořit podnikatele v oblasti cestovního ruchu. Jedná se o segment, který patří mezi nejpostiženější v rámci pandemie koronaviru a souvisejících preventivních opatření včetně uzavření státních hranic. Akční plán obsahuje šestnáct konkrétních kroků, které mají podnikatelům v tomto odvětví pomoci krizi překonat, jako třeba podporu zvýšení poptávky po jejich službách s názvem Dovolená v Česku, revizi nastavení Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, ale i osvědčené celoplošní programy Covid či Antivirus nebo zavedení voucherů, které cestovním kancelářím umožnily oddálit povinnost vrátit klientům peníze za zaplacené a neuskutečněné zájezdy. Více na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministři také odsouhlasili návrh na přijetí velmi výhodného úvěru od Rozvojové banky Rady Evropy. Česká republika může touto cestou získat až 300 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 8 miliard korun. Peníze mají být použity na úhradu mimořádných nákladů, které mělo zdravotnictví v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru. Úvěr bude možné uplatnit na vynaložené náklady i zpětně, takže by vláda mohla tímto způsobem získat zpět většinu z 11,9 miliardy korun, které uvolnila z vládní rozpočtové rezervy například na nákup ochranných prostředků, testovacích sad či dovybavení jednotek intenzivní péče. Další informace jsou v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda dnes také vyslovila souhlas s uzavřením dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách splatných na požádání ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění covid-19. Prostřednictvím tohoto dočasného nástroje zřízeného Evropskou komisí bude moci Česká republika získat až 374 538 500 eur. Peníze bude možné využít na úhradu programů, vypsaných členskými státy EU v důsledku koronavirové pandemie na podporu udržení zaměstnanosti. V České republice tedy bude možné z tohoto zdroje uhradit výdaje za programy Antivirus a Pětadvacítka. Více na stránkách Ministerstva financí.

Ministři odsouhlasili rovněž záměr Ministerstva zahraničních věcí efektivněji provádět ekonomickou diplomacii. Schválili soubor opatření, která mají posílit efektivitu vnějších ekonomických vztahů a lépe využít kapacitu zastupitelských úřadů ČR při podpoře českých ekonomických subjektů v zahraničí. Tzv. Rekonstrukční balíček využívá již existujících nástrojů podpory českých firem, takže dojde jen k minimálním dodatečným nárokům na státní rozpočet. Důraz klade na zvýšení podpory přímo v zahraničí a její větší flexibilitu. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí.

Vláda schválila také financování dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2023. Na pomoc rozvojovým zemím vyhradí ze státního rozpočtu v příštích třech letech více než tři miliardy korun. Finanční pomoc České republiky má pomoci partnerským zemím oživit ekonomický růst a zároveň otevírat dveře českým firmám, podnikatelům a dalším organizacím na tyto trhy.

Ministři schválili také novelu několika zákonů v oblasti bankovnictví, které do českého právního řádu implementují nové evropské předpisy. Jedná se především o novelu zákona o bankách a novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Cílem změn je posílit bankovní sektor, zefektivnit výkon dohledu nad bankovním trhem a upravit pravidla pro případné řešení problémů bank. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Kompletní výsledky jednání vlády 8. června naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-8-cervna-2020-181921/.