Vláda navrhuje prodloužit finanční pomoc OSVČ i v květnu, chce zvýšit i platby za státní pojištěnce

Vláda se na jednání opět zabývala opatřeními pro boj proti koronaviru, 20. dubna 2020.
Vláda se na jednání opět zabývala opatřeními pro boj proti koronaviru, 20. dubna 2020.
Vláda Andreje Babiše se na jednání v pondělí 20. dubna zabývala především dalšími formami pomoci podnikatelům poškozeným důsledky pandemie koronaviru. Poškozené osoby samostatně výdělečně činné by měly dostávat od státu finanční pomoc i po 30. dubnu až do skončení mimořádných opatření. Vláda rovněž navrhne Poslanecké sněmovně další zvýšení schodku státního rozpočtu, a to na 300 miliard korun. Jedním z důvodů je i plánovaný nárůst plateb do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce o necelých 21 miliard korun v letošním roce.

Osoby samostatně výdělečně činné, jejich podnikání utrpělo ztráty v důsledku vládních opatření či dopadů koronavirové krize, si budou moci požádat o finanční pomoc státu i po 30. dubnu. Vláda už dříve nabídla OSVČ jako kompenzaci dopadů krize v období od 12. března do 30. dubna 500 korun denně, což činí 25 000 korun. Vláda dnes schválila na návrh ministryně financí příslušnou novelu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, která má umožnit proplácet tento bonus ve výši 500 korun denně i celý květen až do 8. června, kdy se očekává poslední vlna uvolnění zákazů.

Pokud tedy tento návrh schválí Parlament v režimu legislativní nouze, jak vláda navrhuje, budou si moci drobní živnostníci požádat až o dalších 19 500 korun. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Ministři se zabývali také návrhem Ministerstva financí na vydání novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, kterým chce zvýšit plánovaný schodek státního rozpočtu na letošní rok z 200 na 300 miliard korun. Důvodem je nová makroekonomická predikce, která očekává další zhoršení ekonomického vývoje a s tím související pokles daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení. Příjmy státního rozpočtu by měly klesnout o 60,1 miliardy korun a vláda zároveň chce zvýšit i výdaje, například na pomoc podnikatelům i jednotlivcům či na dofinancování koronavirem těžce zkoušeného zdravotnictví. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda posílila pomoc i pro malé a střední firmy. Schválila státní záruku na úvěry ve výši 150 miliard korun. Záruku za úvěry podnikatelům od komerčních bank bude poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka. Státní záruka má pomoci firmám snáze dosáhnout na peníze, které jim chybí na provozní financování kvůli propadům příjmů v důsledku koronavirové krize. Vláda předpokládá, že celková výše takto uzavřených úvěrů může dosáhnout výše až 600 miliard korun. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 ještě musí v režimu legislativní nouze schválit Parlament.

Vláda Andreje Babiše se rozhodla finančně pomoci i segmentu zdravotnictví, který trpí v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 zvýšenými náklady, a zároveň s ohledem na očekávaný propad ekonomiky i příjmů zaměstnanců musí počítat i s nižšími vybranými částkami na zdravotní pojištění. Vláda se rozhodla tyto výkyvy vykompenzovat postupným navýšením plateb státu za státní pojištěnce, tedy děti, seniory, nezaměstnané apod. V návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který předloží Parlamentu ve stavu legislativní nouze, chce zvýšit odvod za jednoho státního pojištěnce od 1. června o 500 korun za kalendářní měsíc a od 1. ledna 2021 o dalších 200 korun. Státní rozpočet bude toto navýšení letos stát navíc 21 miliard korun, příští rok pak zhruba 50 miliard korun, které pomohou financovat zdravotní péči v ČR. Další informace obsahuje tisková zpráva Minusterstva zdravotnictví.

Vláda vzala na vědomí také několik nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Jedno z nich má za cíl sjednotit mechanismus spolupráce všech krajů, krajských hygienických stanic, zdravotnické záchranné služby, odběrných míst a laboratoří s Centrálním řídícím týmem COVID-19 v rámci systému Chytrá karanténa na území celé republiky. Díky tomu bude zajištěna koordinace informačních toků napříč všemi zainteresovanými subjekty. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Další ruší opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se zákazu vyvážet přípravky osobní hygieny určené k desinfekci rukou, zákazu letů z Číny či zákazu přijímání víz v Teheránu, Číně a Hongkongu, protože jsou již řešeny obecnějším opatřením, . Přehled mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-20-dubna-2020-181090/.